Trelar LED

Dros yr ychydig flynyddoedd diwethaf mae Sinema Awyr Agored wedi gweld adfywiad yn y DU. Yn bennaf oherwydd COVID. A wnaethoch chi brofi un? Yn aml byddai’r ‘sinemâu’ hyn yn defnyddio sgriniau chadoedd ac yn defnyddio taflunwyr pŵer uchel drud i greu’r delweddau. Roedd hyn yn golygu bod yn rhaid i chi aros i’r haul fachlud cyn i chi gael delwedd y gellir ei gweld ar y sgrin! Dim da os oes angen i’r plantos fod yn y gwely erbyn 9pm!

Mae ein Trelar Sgrin LED cludadwy i’w weld trwy’r dydd, trwy’r nos a gall fynd i unrhyw le. Mae’n llachar iawn a gellir ei weld hyd yn oed mewn golau haul uniongyrchol. Mae’r generadur ar fwrdd yn golygu y gallwn sefydlu UNRHYWIOL a rhedeg y sgrin, sain a pheiriant popcorn am 3 diwrnod llawn ar un tanc o ddiesel!

Mae’r sgrin yn 15 metr sgwâr enfawr (5 x 3m), sy’n rhoi’r profiad gwylio sinema hwnnw i’ch cynulleidfa. Ar y cyd â chlustffonau disgo distaw neu seinyddion mini, gallwch hyd yn oed sefydlu yng nghanol stad o dai a pheidio â chythruddo’r cymdogion gyda systemau PA uchel (y gallwn hefyd eu cyflenwi)

Gyda’i generadur tawel ar fwrdd y llong, nid ydych wedi’ch cyfyngu gan leoliadau â phŵer addas. Ar ben mynydd, fe gawsoch chi. Ar faes gwersylla anghysbell, gadewch i ni wneud iddo ddigwydd.

Ffoniwch Tom i wirio argaeledd a sut gallwn ni helpu.

Scroll to Top
Skip to content