Ffrydio byw dwyieithog

Cymraeg | Saesneg | Unrhyw Iaith

Mae bod yn seiliedig yng Nghymru yn golygu bod ffrydio byw mewn mwy nag un iaith yn eithaf cyffredin. Mae Cyfryngau Digidol Tantrwm wedi datblygu’r fethodoleg i fanteisio ar yr offer sydd ar gael i ni, gan ffrydio cannoedd o oriau o ddarllediadau dwyieithog Cymraeg a Saesneg ar y pryd.

Mae hyn yn golygu, pan fyddwn ni’n wynebu unrhyw ofynion ieithyddol eraill, mae gennym yr arbenigedd i helpu. Mae ein cyfarpar yn gyfoes, gwyddom ein pecynnau meddalwedd o’r tu fewn i’r tu fas ac rydym yn hyderus ym mhob sefyllfa ffrydio.

cyfryngau-digidol-Tantrwm-cwmni-cynhyrchu-fideo-pop-vox-Caerdydd-Llundain-Cymru-Dwyieithog

Mae cyfathrebu dwyieithog yn ofyniad statudol yng Nghymru

Mae gan rai sefydliadau, yn enwedig yn y sector cyhoeddus, rwymedigaeth statudol i gyfathrebu yn Gymraeg a Saesneg. Mae Cyfryngau Digidol Tantrwm yma i’ch helpu i gyfathrebu â’r nifer cynyddol o siaradwyr Cymraeg a’i weld yn gyfle pwysig i gofleidio a manteisio i’r eithaf ar ffrydio dwyieithog.

Gallwn ni helpu gyda chyfieithwyr ar y pryd, cyfieithiad ysgrifenedig, isdeitlo Cymraeg a gorchuddion llais Cymraeg brodorol.

Wrth gwrs, mae ein sgiliau yn y Gymraeg yn golygu ein bod yn gallu gweithredu’r un systemau a thechnoleg ar gyfer unrhyw iaith arall.

Mae yna sgiliau technegol a gofynion caledwedd penodol i ymledu yn ddwyieithog i lwyfannau lluosog ac mae gan Gyfryngau Digidol Tantrwm hanes profedig o ddarparu’r rhain, ar adegau, yn yr amgylchiadau mwyaf anodd.

Darganfyddwch fwy am ein cwsmeriaid