Gwesteio

Gwesteio am ddim os ydych chi’n gwario £500.00+ mewn 12 mis ar wasanaethau Tantrwm neu’n ein hargymell i rywun sy’n prynu £500.00+ o Wasanaethau Tantrwm.

Yn syth ymlaen, dim nonsens a dibynadwy.

 • £60 y flwyddyn (yn cael ei filio ymlaen llaw ym mis Ionawr) ar gyfer lletya un safle.
 • £120 y flwyddyn (yn cael ei filio ymlaen llaw ym mis Ionawr) ar gyfer cynnal safleoedd lluosog.

Mae angen i’ch gwefan gael ei chynnal, a beth yw lle gwell na chynnal gyda ni?

Rydym wedi gwasanaethu dros 500 o wefannau dros yr 20 mlynedd diwethaf. Mae rhai cleientiaid wedi bod gyda ni ers 20 mlynedd. Mae dros 50% o’r sefydliadau sy’n cynnal gyda ni yn talu £0 y flwyddyn oherwydd eu bod yn ein hargymell i gleientiaid newydd neu’n prynu gwasanaethau eraill gennym ni (Gwe, Fideo, Animeiddio, Cyfryngau Cymdeithasol, Hyfforddiant). Rydyn ni’n ymddiried ynom ac mae pobl yn dod yn ôl flwyddyn ar ôl blwyddyn. Dim ond gwefan un dudalen syml sydd ei hangen ar rai gydag e-bost wedi’i ailgyfeirio. Mae eraill angen atebion e-fasnach / e-ddysgu llawn.

Mae gennym y record, tîm medrus a dibynadwy, ond yn bennaf oll yr awydd i’ch gwefan weithio, i chi gael profiad o ffordd Tantrwm a bod yn gleient i ni am byth yn fwy :-), helpu eich gilydd wrth i’r dirwedd ddigidol barhau i esblygu .

Gallwch fod yn sicr y byddwn gyda chi bob cam o’r ffordd i gyflawni eich gweledigaeth a’ch brand!

Mwy na dim ond cynnal

Mae ein holl gwesteiwr yn cynnwys:

 • Cyfrifon E-bost Diderfyn (POP, IMAP a Webmail) 2Gb fesul blwch post
 • Lled band diderfyn
 • Storio Diderfyn
 • Cymorth Mulit-Safle
 • Ailgyfeiriadau e-bost diderfyn
 • Eich panel rheoli eich hun
 • Gwebost
 • 99.9% uptime
 • Cynnal sesiynau wrth gefn bob nos (10pm) am 14 diwrnod.
 • Cefnogaeth e-bost a ffôn

Mae meysydd yn rhan hanfodol o unrhyw fusnes; maent yn sicrhau bod eich gwefan yn cael ei chanfod ac yn rhoi eich brand o flaen y bobl iawn.

Ble ydw i’n prynu parth?

Rydym yn argymell FastHosts i brynu’ch parthau. Os ydych chi’n defnyddio ein cod atgyfeirio, rydyn ni’n gwybod eich bod chi’n ei ddefnyddio ac yn cael cic yn ôl ohono.

Unwaith y byddwch wedi dewis eich parth, byddwn yn eich arwain drwy’r broses o bwyntio at ein gweinyddion.

Scroll to Top
Skip to content