Fideo ar-lein

Symudol | Tabl | Laptop

Mae fideo ar-lein yn cwmpasu ystod eang o gategorïau, o flogiau fideo byr i ffrydiau byw sy’n para oriau a phopeth rhyngddynt. Pa bynnag ffurf y mae eich cynnwys yn ei gymryd, Mae Cyfryngai Digidol Tantrwm yn gallu anadlu bywyd ynddo a gallwn hefyd gwneud e cael ei weld gan y cynulleidfaoedd cywir.

Ers dyfodiad y rhyngrwyd, mae cynnwys fideo wedi tyfu yn bwysig i’r pwynt bod unrhyw ymgyrch ar-lein effeithiol, boed hi’n farchnata, yn y cyfryngau cymdeithasol neu’n ymwybyddiaeth y cyhoedd, yn dibynnu’n fawr ar y defnyddio fideo ar-lein.

Cefnogi ymgyrchoedd o feysydd amrywiol

Mae ein gwaith ar-lein yn cefnogi ymgyrch o feysydd amrywiol cymdeithas.

Mae’r gallu sydd gan fideo i drosglwyddo gwybodaeth yn llawer mwy cyflym ac llawn esthetig na thestun, yn golygu y bydd pobl sy’n pori’r we yn treulio mwy o amser yn gwylio fideo ar-lein na darllen tudalen. Fodd bynnag, nid yw hyn yn golygu y bydd unrhyw hen ffilm yn ei wneud. Cynnwys yw Brenin fel y dywedant. Bydd ymagwedd sydd wedi i feddwl am yn dda bob amser yn fwy buddiol na chyflwyno ffilm ysbeidiol.

Efallai bod gennych staff sydd angen ymgymryd â hyfforddiant ar-lein a does dim byd fel defnyddio fideo mewn pecyn e-ddysgu a all symud yn ddi-dor o’r bwrdd gwaith yn y swyddfa, i symudol, i dabled neu laptop gartref. Rydym yn deall y llwyfannau a’r ffordd orau i chi fanteisio ar yr hyn sydd ar gael.

Gyda Cyfryngau digidol Tantrwm, gallwch deimlo’n ddiogel yn y wybodaeth y gallwn ni wneud fideo sydd yn gweithio i chi.

Scroll to Top

Let's talk

Skip to content