Fideo ar-lein

Symudol| Tabl | Laptop

Online video encompasses a wide range of categories, from short video blogs to live streams that last hours and everything in between. Whatever form your content takes, Tantrwm Digital Media can not only breathe life into it, we can also get it seen by the right audiences.

Mae fideo ar-lein yn cwmpasu ystod eang o gategorïau, o flogiau fideo byr i ffrydiau byw sy’n para oriau a phopeth rhyngddynt. Pa bynnag ffurf y mae eich cynnwys yn ei gymryd, Mae Cyfryngai Digidol Tantrwm yn gallu anadlu bywyd ynddo a gallwn hefyd gwneud e cael ei weld gan y cynulleidfaoedd cywir.
Ers dyfodiad y rhyngrwyd, mae cynnwys fideo wedi tyfu yn bwysig i’r pwynt bod unrhyw ymgyrch ar-lein effeithiol, boed hi’n farchnata, yn y cyfryngau cymdeithasol neu’n ymwybyddiaeth y cyhoedd, yn dibynnu’n fawr ar y defnyddio fideo ar-lein.

Cyfryngau-Digidol-Tantrwm-Cwmni-cynhyrchu-fideo-vox-pop-Caerdydd-Llundain-Cymru-fideo-ar-lein

Mae ein gwaith ar-lein yn cefnogi ymgyrch o feysydd amrywiol cymdeithas.

Mae’r gallu sydd gan fideo i drosglwyddo gwybodaeth yn llawer mwy cyflym ac llawn esthetig na thestun, yn golygu y bydd pobl sy’n pori’r we yn treulio mwy o amser yn gwylio fideo ar-lein na darllen tudalen. Fodd bynnag, nid yw hyn yn golygu y bydd unrhyw hen ffilm yn ei wneud. Cynnwys yw Brenin fel y dywedant. Bydd ymagwedd sydd wedi i feddwl am yn dda bob amser yn fwy buddiol na chyflwyno ffilm ysbeidiol. Efallai bod gennych staff sydd angen ymgymryd â hyfforddiant ar-lein a does dim byd fel defnyddio fideo mewn pecyn e-ddysgu a all symud yn ddi-dor o’r bwrdd gwaith yn y swyddfa, i symudol, i dabled neu laptop gartref. Rydym yn deall y llwyfannau a’r ffordd orau i chi fanteisio ar yr hyn sydd ar gael.

Gyda Cyfryngau digidol Tantrwm, gallwch deimlo’n ddiogel yn y wybodaeth y gallwn ni wneud fideo sydd yn gweithio i chi.

Darganfyddwch fwy am ein cwsmeriaid