Cynhyrchu fideo eiddo

Asientau | Landlordiaid | Datblygwyr

Mae fideo eiddo yn llawer mwy na ffilmiau ar gyfer Gwerthwyr Tai i werthu eiddo. Gyda dyfodiad safleoedd megis Air BnB a Facebook Marketplace mae cyfle enfawr i’r unigolyn osgoi dynion canol costus a rhentu neu hyd yn oed werthu eu heiddo yn uniongyrchol i’r defnyddiwr terfynol.

Nid yw hyn yn cyfyngu ei hun i’r perchennog 2il cartref preifat. Efallai eich bod yn ddatblygwr eiddo, yn dal eiddo masnachol neu hyd yn oed yn ystyried datblygiad newydd. Gall Cyfryngau Digidol Tantrwm helpu i greu ffilm a delweddu o ansawdd uchel a fydd yn cynorthwyo i roi’r gorau i’ch tro.

Gall unrhyw un ddefnyddio fideo.

Mae Asiantau Tai yn defnyddio fideo, gall Datblygwyr a Landlordiaid hefyd

Mae asiantau tai yn defnyddio fideos eiddo mwy a mwy, gan eu bod yn sylweddol i bod y strategaeth farchnata boblogaidd hon yn cynnig dychweliad cadarn ar fuddsoddiad. Y defnydd o fideo eiddo yw’r cyfrwng gorau i helpu i gyfleu teimlad cartref, gan gyfathrebu’r elfennau y gall prynwr fod yn chwilio amdanynt yn well na delweddau a thestun.

Gall cyfryngau digidol Tantrwm helpu i gyflwyno’r negeseuon yr hoffech eu cyfathrebu i’ch cleientiaid. Trwy ffilmio pan yn cerdded trwy yr eiddo, gall cleientiaid gael syniad os y byddai’n hoffi byw yn yr eiddo, gan roi synnwyr o lif wrth i chi ddangos sut mae’r mannau a’r ystafelloedd yn cysylltu ac yn cynnig syniad llawer gwell o raddfa.

Mae fideos eiddo hefyd yn ffordd wych o ganolbwyntio ar nodweddion arbennig eiddo tiriog, gan ganiatáu i’r prynwyr weld pwyntiau gwerthu unigryw o ddrws blaen i’r ardd gefn yng nghyd-destun y tŷ cyfan, yn hytrach na mewn cipolwg, gan helpu i adeiladu rhagweld cyn y gwyliad cyntaf.

Rydym wedi gweithio gyda landlordiaid preifat, cymdeithasau tai, datblygwyr eiddo a hyd yn oed yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol (maent yn berchen ar gestyll!)

Scroll to Top

Let's talk

Skip to content