Cynllun marchnata fideo

Strategaeth | wedi’i cynllunio | aml-sianel

Nid yw’r syniad o farchnata fideo yn newydd, y gwahaniaeth yw pa mor hawdd y mae cynnwys fideo ar gael wedi dod dros yr holl sianeli cyfryngau cymdeithasol heddiw. Mae hyn yn golygu bod marchnata fideo yn offeryn na ellir ei anwybyddu yn y dydd modern ac felly’r angen am gynllun marchnata fideo.
Er bod gwneud y gorau o’ch cynnwys ysgrifenedig yn ffordd dda o farchnata ar-lein, mae marchnata fideo bellach yn ffactor hanfodol wrth geisio cael sylw.
Gyda Youtube fel yr ail canlyniad beiriant chwilio mwyaf a Facebook yn rhagweld y bydd yn llawn cynnwys fideo o fewn y pum mlynedd nesaf, ni ellir anwybyddu marchnata fideo.

Cyfryngau-digidol-Tantrwm-cwmni-cynhyrchu-fideo-Caerdydd-Llunain-Fryste-Cymru-cynllun-marchnata

Felly beth sydd gan y dyfodol o ran dosbarthu fideo ar-lein

Mae Cyfryngau Digidol Tantrwm yn cadw’r diweddaraf o dechnolegau a thueddiadau diweddaraf. Ein busnes yw eich helpu chi i ddeall a manteisio ar y pethau a fydd yn gweithio i chi ac osgoi’r pethau a fydd yn dod yn pit arian.Mae ein gwaith ym Mhrifysgolion blaenllaw’r DU ar dechnolegau yn y dyfodol a dadansoddi data yn golygu ein bod mewn sefyllfa unigryw i’ch cynorthwyo chi .

Felly beth sydd gan y dyfodol.

  • 24 awr o ffrydiau byw aml-camera sy’n cael eu tagio a’u mynegeio yn awtomatig?
  • Golygu yn y gronfa am ddim?
  • sgriniau 16k
  • Fideo holograffig?
  • Hysbysebu personol?

    Y ffaith bod llawer o’r technoleg AV o’r ffilmiau ‘Blade Runner’ neu ‘Minority report’ yma heddiw.Sut mae hyn yn effeithio ar eich cynllun marchnata? Mae angen i chi ddeall pa sianeli sydd ar gael, beth sydd ar y gorwel a beth fydd yn creu ymateb emosiynol a chorfforol yn eich cynulleidfa darged. Mae hysbysebu Fideo Holograffig Personol yn bodoli heddiw. Gallech chi fod y cyntaf i fanteisio arno yn eich man gwerthu.

    Mae dealltwriaeth o’r cyfryngau cymdeithasol a sut mae’r gwahanol lwyfannau’n defnyddio fideo yn rhoi Cyfryngau Digidol Tantrwm mewn lle delfrydol i gyflawni’r hyn sy’n ofynnol, gan greu strategaeth a chynnwys cyfoethog a fydd yn ymgysylltu â’ch cynulleidfa ac yn cymryd eich busnes i’r lefel nesaf. Siaradwch â ni a’n gilydd, byddwn ni’n creu eich Cynllun Marchnata Fideo.

Darganfyddwch fwy am ein cwsmeriaid