Digidol

Dylunio Graffeg | Gwefannau | Marchnata

Weithiau mae angen talent amrwd technegydd medrus, dawnus ond technegol alluog arnoch i’ch cynorthwyo â’ch gweledigaeth. Mae ein gwasanaeth, ar draws ein holl feysydd gwaith, yn cychwyn yn bennaf oll gyda gweledigaethwyr, breuddwydwyr, artistiaid a gwneuthurwyr. Pobl sy’n byw ac yn anadlu, yn caru ac yn mwynhau’r gwaith y maent yn ei wneud.

Mae’r byd ‘digidol’ yn eang ac yn hollgynhwysol. Ac nid yw’n dangos unrhyw arwyddion o arafu. Mae VR, AR, XR, The Metaverse, efelychiadau 360, IoT a mwy yn gweld cyfuniad o feysydd creadigol a thechnegol. Artist sy’n gallu rhaglennu yn C ++ neu dechnegydd sy’n gallu darlunio ac sy’n gwybod sut i yrru Unreal Engine yw gofynion y farchnad heddiw.

Mae gwasanaeth digidol cynhwysfawr yn golygu y gall Tantrwm eich cefnogi o’r cychwyn cyntaf i’r broses o gyflwyno’r prosiect. Gall ein tîm dylunio graffig eich helpu i gychwyn eich prosiect gyda brandio a darlunio y gellir eu gweithredu gan ein tîm gwasanaethau gwefan ar gyfer e-ddysgu a gwesteio gwefan.

Dylunio a Brandio

Cysylltwch i ddarganfod mwy am sut gall ein gwasanaethau digidol addasadwy eich helpu chi.

Scroll to Top

Let's talk

Skip to content