OPC

OPC = Optimeiddio Peiriannau Chwilio OPC = Optimeiddio Peiriannau Chwilio. Y peiriannau chwilio yn bennaf yw Google (84%), Bing (9%), Yahoo (2.5%), Baidu (1%), Yandex (.5%) y mae angen i chi fod yn ymwybodol ohonynt. Mae angen i’ch gwefan ymddangos ar y canlyniadau peiriannau chwilio hyn! Mae angen i chi hefyd wybod pryd a sut i ddelio â’r sefydliadau sy’n canolbwyntio ar werthu sy’n moch daear ac yn eich argyhoeddi y byddant yn mynd â chi i ‘dudalen flaen google am ffi fisol o X’. NID YW Tantrwm SY’N GWYBODAETH I WERTHIANT Trefnu hedfan fesul nos. Rydym yn cynnig cyngor cadarn, da, hyfforddiant, adeiladu gwe, datblygu dealltwriaeth graidd gyda chleientiaid ac adeiladu partneriaethau a pherthnasoedd hirhoedlog. 

Mae ein OPC yn dechrau gyda’r hanfodion. Cynnwys o ansawdd. Delweddau wedi’u hoptimeiddio. Dolenni mewnol ac allanol, paru allweddeiriau, sgriptiau fideo a thagio. Nid ydym yn gweithredu tactegau adeiladu cyswllt  ‘het ddu’. Rydym yn adeiladu gwefannau hirhoedlog ac yn helpu perchnogion y gwefannau hyn i feithrin sgiliau eu gwybodaeth er mwyn manteisio ar eu presenoldeb ar y we. 

Rydym yn helpu gyda chynllunio a gweithredu Cyfryngau Cymdeithasol, elfen allweddol o OPC cyfredol. Gallai hyn fod ar ffurf creu cynnwys neu hyd yn oed hyfforddi eich staff allweddol mewn offer cyfredol (Vimeo neu Adobe Express er enghraifft) i fynd â’ch gwefan i’r lefel nesaf a chyrraedd eich targedau OPC. 

 Dim ond rhan o’r broses adeiladu yw dylunio gwefan wych. Os na fyddwch yn gwneud y gorau o’ch cynnwys, yn ddelweddau a thestun fel ei gilydd, bydd eich gwefan yn ei chael hi’n anodd bod yn y canlyniadau chwilio gorau.

Dyna lle mae OPC  neu Optimeiddio Peiriannau Chwilio yn dod i mewn. Mae’n rhan hanfodol o unrhyw ddyluniad gwefan, ac mae sicrhau bod eich cynnwys yn gryno ac yn effeithiol yn allweddol.

Bydd defnyddio offer fel Grammarly yn helpu i dacluso a gwella’r modd y byddwch yn cyflwyno cynnwys tra’n sicrhau bod y wybodaeth yn cael ei chyfleu

Scroll to Top
Skip to content