Cynhyrchiad chwaraeon

Byw | Dadansoddiad | Addysgiadol

O ran eich digwyddiad chwaraeon, mae gan Tantrwm Digital Media y profiad a’r arbenigedd i’w gyflwyno ar eich cyfer chi. Mae’r FA, Undeb Rygbi Cymru, UEFA, Cymdeithas Pêl-droed Cymru a llawer o bobl eraill yn ymddiried yn ein timau creadigol a thechnegol sydd â chyfarpar da, a llawer o bobl eraill i helpu ar amrywiaeth o gynyrchiadau gwahanol.

O ffrydio ddigwyddiad neu dwrnamant i dadansoddi perfformiad byw, gall ein tîm helpu.

Efallai y bydd angen i chi hyrwyddo iechyd a lles da trwy weithgareddau chwaraeon neu ddatblygu adnodd hyfforddi ar-lein. Beth bynnag yw’r angen, mae gan Cyfryngau digidol Tantrwm dystiolaeth o brofiadau chwaraeon a hanes sy’n rhoi darn o feddwl i chi.

Gall digwyddiad chwaraeon byw ar sianeli cyfryngau cymdeithasol greu incwm ychwanegol

Wales-netball-live-stream-tantrwm-2-2022

Mae Cyfryngau Digidol Tantrwm wedi helpu elw cymdeithasau o ffrydio byw trwy wneud logos noddwyr yn amlwg, gan greu mynediad ychwanegol ‘tu ôl i’r llenni’ ac ychwanegu gorgyffyrddau byw a chysylltiadau â rhwydweithiau cefnogol.

Gallwn ni hyd yn oed ddal negeseuon e-bost o wylwyr a’u cyfeirio at dudalennau e-fasnach yn ystod twrnamaint byw.

Mae’r posibiliadau a’r cyfleoedd i ryngweithio â’ch cynulleidfa yn gwella ac yn newid yn gyflym ac rydyn ni yma i’ch helpu i lywio beth sy’n bosibl o fewn eich cyllideb.

Dychmygwch eich digwyddiad ar sgriniau LED enfawr yn y lleoliad, yn cael eu ffrydio i’r byd ac ar yr un pryd cadw’ch noddwyr yn hapus trwy ddarparu dolenni i’w gwefannau nwyddau a gwefannau cysylltiedig. Gall Cyfryngau Digidol Tantrwm gyflawni a chyflawni hyn i gyd.

Scroll to Top

Let's talk

Skip to content