Waliau Fideo LED

Ydych chi wedi bod i Picadilly Circus ac wedi gweld yr hysbysfwrdd enfawr gyferbyn â cherflun Eros? Yn enwog ledled y byd. Dim ond Times Square yn Efrog Newydd sydd yr un mor enwog ym myd hysbysebu. Technoleg LED (deuad allyrru golau) yw’r sgriniau a ddefnyddir yn y gosodiadau hyn. A fu unwaith yn gyfnod o brosiectau gwerth miliynau o bunnoedd, maent bellach o fewn y ddealltwriaeth o’ch trefniadaeth fwy modern.

Mae Waliau Fideo LED yn newid sut rydyn ni’n defnyddio cynnwys. Mae Tantrwm wedi cofleidio’r dechnoleg hon ers 20 mlynedd a gall gyflwyno’r paneli, y cyngor, y gosodiad, y cymorth  a’r cynnwys sydd wedi’u dylunio’n benodol ar gyfer y sgriniau hyn.

Os ydych yn berchennog tir neu adeilad, yn gymdeithas dai, yn elusen awdurdod lleol gyda wal sydd â llawer o lygaid yn mynd heibio, yna gallwn eich helpu i gynhyrchu refeniw. Nid yn unig y gallwn eich helpu gyda chreu cynnwys ac integreiddio i dechnoleg arddangos arall.

Mae ein paneli LED yn dod mewn amrywiaeth o siapiau a meintiau, sy’n golygu y gallwn addasu eich Wal LED i sut rydych ei angen. Mae hyn yn rhoi’r hyblygrwydd a’r rhyddid i chi greu heb unrhyw gyfyngiadau, eich gweledigaeth. Rydym yn gweithio gyda llond llaw fach o gyflenwyr o’r DU, Ewrop, Tsieina, Awstralia ac UDA gyda thechnoleg sy’n gweddu’n berffaith i’r dasg dan sylw. 

Efallai y byddwch chi eisiau wal rhentu tymor byr yn hytrach na gosodiad sefydlog. Gallwn ni helpu. O sioeau masnach i ddigwyddiadau awyr agored. Siaradwch â Tom neu Andrew i archwilio beth sy’n bosibl. 

Scroll to Top
Skip to content