Fideo Cartrefi Cymunedol

Tai | Adroddiadau | Tenantiaid

Nid oes unrhyw wrthod bod Fideo Cartrefi Cymunedol wedi dod yn fwy a mwy effeithiol fel offeryn o fewn y sector.

Efallai y byddwch yn datgelu gwybodaeth sydd wedi’i gynnwys mewn adroddiad blynyddol neu ganllawiau pwysig ar sut mae credyd cyffredinol yn effeithio ar eich tenantiaid.

Neu hyd yn oed defnyddio fideo yn fewnol ar gyfer hyfforddi staff ac adeiladu tîm. Mae yna nifer fawr o ffyrdd y gallai fideo fod o fudd i’ch sefydliad.

Mae Cyfryngau Digidol Tantrwm wedi helpu llawer o sefydliadau Tai gyda’r atebion canlynol:

 • Ffilmiau, cynnwys a meddalwedd e-ddysgu
 • Ffilmiau creadigol
 • Fideo sy’n ymgysylltu â’r gymuned:
 • Newyddion wedi’u gyrru gan y gymuned
 • Ffilmiau sy’n tynnu sylw ieuenctid
 • Animeiddio
 • Gwefannau
 • Gweithdai ysgrifennu creadigol
 • Ffrydio byw Seminarau a chyfarfodydd
 • Ffilmiau tystiolaeth a lobïo
 • PR ac adroddiadau newyddion
 • Stiwdio Teledu Symudol
 • Trelar ‘vox pop’ arddull ‘Big Brother’

Gwnewch eich cyfarfodydd yn hygyrch.

Efallai eich bod yn cynnal cynhadledd ac mae angen i chi ddarlledu’r prif negeseuon i gynulleidfa mor eang â phosib. Gall fideo helpu. Trwy ffrydio byw ar sianeli cyfryngau cymdeithasol lluosog (a thrwy’ch gwefan eich hun), gallwch chi gyrraedd eich tenantiaid ar eu SMART TV a dyfeisiau sy’n cysylltu â’r we.

Yn eich cynhadledd, gallech hefyd sefydlu “stiwdio deledu fyw” a bod eich cynrychiolwyr yn cymryd rhan mewn cyfweliadau sy’n galluogi canolbwyntio ar y neges allweddol a’r pynciau.

Mae ffrydio byw ac ar yr un pryd cofnodi’r fideo yn galluogi ôl-gynhyrchu (golygu’r ffilm) felly mae’r ffilmiau’n cael eu defnyddio i’w pwynt fwyaf effeithiol ar sianelau cyfryngau cymdeithasol yn hwyrach.

Gweithio yn y sector tai am ddegawdau!

Mae Cyfryngau Digidol Tantrwm wedi gwasanaethu’r sector tai ers dros ddegawdau. Gan gweithio mewn cymunedau, creu ffilmiau ymgysylltu, cyflenwi a phennu gwefannau, adeiladu AV, ac ymgymryd â marchnata trosglwyddo stoc tai. Rydym yn deall y sector a beth mae nhw ei angen.

Pa bynnag ffordd rydych chi’n edrych arno, mae hyrwyddo fideo effeithiol a thargededig yn gyfle na ellir ei anwybyddu a dylid ei ddefnyddio i helpu mudiadau tai cymunedol i ymgysylltu a thyfu gyda Cyfryngau Digidol tantrwm fel y partner Perffaith i wneud hynny.

Scroll to Top

Let's talk

Skip to content