Digwyddiadau byw

Symudol | Gwe | Trefnwyd

Does dim byd tebyg i ddigwyddiad byw i gael synnwyr o perfformiad unigryw neu gyflwyniad ac i brofi rhywbeth newydd a chyffrous. Fodd bynnag, ni fydd nifer o bobl a allai fod yn bresennol i’ch digwyddiad byw yn gallu bod yn bresennol oherwydd unrhyw nifer o resymau.

Efallai y bydd dyddiadau’n gwrthdaro, efallai y bydd y lleoliad yn llawn, nid yw amser y dydd yn gyfleus gan eu bod ar ochr arall y blaned, efallai y bydd e’n ddrud, neu os nad ydyn nhw’n siŵr a yw’r digwyddiad ar eu cyfer.

Ymgysylltu â chynulleidfa ehangach.

Mae ffrydio eich digwyddiad yn ymgysylltu â chynulleidfa ehangach

Dyma ble mae ffilmio a ffrydio eich digwyddiad yn ddefnyddiol. Trwy gyfrwng byw gallwch chi ymgysylltu â’ch cynulleidfa bresennol a photensial ar-lein, gan gynnig y cyfle i gyfranogi, ymgysylltu, profiad a bod yn rhan o rywbeth a fuasai wedi colli allan o’r blaen. Mae hyn yn ei dro yn rhoi’r modd i chi siarad yn uniongyrchol â chynulleidfa llawer mwy a’u trosi i ragolygon newydd.

Mae Cyfryngau Digidol Tantrwm wedi cwmpasu popeth. Rydym yn cyflenwi’r seilwaith ar gyfer y ffrydio byw, gan gynnwys camerâu robotig ac â llaw, gwasanaethau amgodio, dal a chymysgu clywedol, cymysgu gweledigaeth fyw , ar graffeg sgrin, integreiddio cyflwyniad (powerpoint / prifathro), cofnodi digwyddiad (y cymysgedd gweledigaeth a chamerâu unigol) a llawer mwy.

Cyfryngau-digidol-Tantrwm-Cwmni-cynhyrchu-fideo-pop-vox-Caerdydd-Llundain-Cymru-Prifysgol-Digwyddiadau-Byw
Scroll to Top

Let's talk

Skip to content