Cynhyrchu Fideo ar gyfer Tendrau

Grantiau | Codi arian | Arian torfol

Gall fideo ar gyfer tendrau wneud cysylltiad emosiynol â gwneuthurwyr penderfyniadau,gan anadlu bywyd mewn i geisiadau am arian sy’n aml yn cael eu dominyddu gan rifau a thaenlenni.

Os oes angen i chi sicrhau arian ar gyfer eich prosiect, mae fideo yn offeryn pwerus iawn.

O gyfweliadau â rhanddeiliaid allweddol i weledigaethau 3D ac ymgynghoriadau cyhoeddus, mae cynhyrchiad fideo Cyfryngau Digidol Tantrwm ar gyfer tendrau’n cyflwyno canlyniadau.

Buom yn gweithio gyda’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol i sicrhau cyllid i drawsnewid profiad yr ymwelydd yng Nghastell Penrhyn. Chwaraeodd y fideo hon ran allweddol mewn cyflwyniad llwyddiannus a sicrhaodd fwy na miliwn o bunnoedd o gyllid.

Buom hefyd wedi gweithio gyda TechForesight, adran o fewn Imperial College London, i greu cyfres o ffilmiau a oedd yn edrych ar rhai o’r prosiectau ymchwil anhygoel y maent yn eu cynnal. Dangoswyd y ffilmiau hyn i wneuthurwyr polisi byd-eang a swyddogion y llywodraeth yn Fforwm Economaidd y Byd i ddenu cyllid pellach.

Casglu 'vox pops' ac adeiladu eich achos cyllido

Mae Cyfryngau Digidol Tantrwm yn gyfwelwyr medrus. Gwyddom sut i ddefnyddio cyfweliadau tystebol ynghyd â golygfeydd godidog, animeiddio a ffilm stoc, i greu dadl gryf am eich plaid.

Yn syml, rydym yn adeiladu straeon cydlynol sy’n helpu i wella’ch siawns wrth wneud cais am gyllid.

Edrychwch ar rai o’r safleoedd ariannu dorf megis kickstarter neu Indiegogo a byddwch yn gweld sut mae fideo yn cael ei ddefnyddio i helpu i godi arian.

Scroll to Top

Let's talk

Skip to content