Rydym yn dal i adeiladu a chynnal gwefannau

Mae Tantrwm yn dylunio, adeiladu, cynghori a chynnal.

Mae yna ddigon o gwmnïau dylunio gwefannau yno i gyd yn clymu am y cyfle i ddatblygu eich gwefan. Nid ydym bellach yn hysbysebu’r elfen hon o’n busnes er ein bod ni’n dal i adeiladu gwefannau a chynnal rownd 40 y flwyddyn.Pam na wnawn ni hysbysebu? 

Mae gennym dîm bach sydd dim ond yn gallu ymrwymo i brosiectau lle mae cleientiaid yn gwybod ac yn deall yr hyn y maent ei angen ,ac yn gwerthfawrogi y tîm sy’n gweithio iddyn nhw. Rydym yn canolbwyntio ar safleoedd at ddibenion penodol megis cyfathrebu mewnol, tudalennau ar gyfer digwyddiadau, tudalennau i gynnal gwefannau ffrydio byw a e-ddysgu.

Un o’n prosiectau diweddaraf oedd Lofts Sky Blue . Fe wnaethom ni helpu ein cleient i ddeall yr hyn y mae angen iddo ei wneud er mwyn ymddangos ar gyfer rhai termau chwilio a sut i hyrwyddo ei fusnes oddi ar y llinell. Cynigiwyd y pecyn cymorth llawn a aeth ymhellach na phresenoldeb ar-lein.

Mae cwsmeriaid wedi gofyn i Cyfryngau digidol Tantrwm i adeiladu gwefannau ers y 90au cynnar. Rydym wedi symud ymlaen trwy HTML, Drupal, Joomla ac yn awr yn canolbwyntio’n unig ar wefannau WordPress. Y safle mwyaf pellgyrhaeddol a gyflawnwyd gennym yw Heddlu Dyfed-Powys ac y prosiect mwyaf diddorol oedd gwrs ar-lein i arolygwyr gwesty.

Os oes angen cyngor arnoch ac eisiau tîm sy’n deall nid yn unig sut i adeiladu safle, ond hefyd sut i’ch helpu i lwyddo gydag ef, yna ffoniwch ar 01685 876700 a siaradwch ag Andrew

Scroll to Top
Skip to content