Talent – cerddoriaeth i’n clustiau.

Mae’n fraint enfawr gweithio gyda phobl dalentog y Coleg Brenhinol Cerdd, Llundain . Gofynnodd y sefydliad hwn, llawn o dalent o safon fyd-eang, i Tantrwm greu ffilmiau sy’n arddangos ymchwil blaenllaw RCM gwyddoniaeth perfformiad , a dangos eu cyfleusterau mewn ffilmiau ar gyfer fyfyrwyr darpar.
Fe wnaethon ni gyfweld â seicolegwyr, hyfforddwyr chwaraeon a llawfeddygon. Mae ein tîm wedi cael y cyfle i weld cerddorion ‘elite’ ac athletwyr yn gwthio eu hunain i’r terfyn.
Rydym wedi gwrando ar lawer o bianyddion, ffidilwyr, gitârwyr a chantorion gwych yn perfformio mewn chwarter agos – yn bendant yn mantais o’r swydd!
Rydym yn falch iawn bod Coleg Brenhinol Cerdd yn dewis comisiynu Tantrwm.

Os credwch y gallai Tantrwm helpu eich sefydliad i gael sylw, edrychwch ar samplau o’n gwaith a chysylltwch â ni.

Cyfryngau-digidol-Tantrwm-Cwmni-cynhyrchu-fideo-Caerdydd-Llundain-Cymru-Tudalen-deiliaid-delwedd-sgwâr