Cwrdd â’r dyn mawr, Andrew Chainey!

Andrew Chainey yw’r un sy’n gyfrifol am cadw bopeth yn rhedeg yn esmwyth yn Tantrwm a gwneud yn siwr bod ein cleientiaid yn hapus.

Cyfryngau-digidol-Tantrwm-cynhyrchu-fideo-fyw-Creadigol-Cwrddâ'rtîmChainey

Mae Andrew wedi treulio blynyddoedd i droi Tantrwm o fusnes ystafell wely i gwmni proffesiynol, s’yn gweithio ar draws y DU ac weithiau ymhellach i ffwrdd, mewn amrywiaeth eang o ddiwydiannau.

Mae Chainey yn gefnogwr mawr o fusnesau lleol ac mae’n aelod o’r Cymdeithas Gefeillio RCT. Yn ystod ei gyfnod yn rhedeg Tantrwm, mae Chainey wedi gwneud llawer o bethau cwl fel gweithio ar ymgyrch etholiadol Obama 2011 , ffilmio timau Pêl-droed a Rygbi Cymru a hyd yn oed sêr pop o’r Manic Street Preachers i Black Lace! Fodd bynnag, y peth y mae’n ei garu fwyaf yw “Cwrdd â phobl o wahanol gefndiroedd, mewn gwahanol deithiau cerdded a cael fy ysbrydoli gan yr hyn y maen nhw, neu eu sefydliad, yn ei gwneud. Hefyd cyfleu’r angerdd sydd gennyf am y gwaith a wnawn, ac os wyf yn ffodus, cael y teimlad cynnes yma os wyf yn ysbrydoli rhywun yn y broses!”.

Gyda chymaint o brofiadau gwahanol o dan ei wregys gallwch weld pam mae Tantrwm wedi bod yn mynd yn gryf am dros 15 mlynedd, gyda’r mwyafrif o’r busnes yn dod o gleientiaid sy’n dychwelyd. Os ydych chi’n sôn am yr hen glici ‘meddwl y tu allan i’r blwch’, mae’n debyg y bydd Chainey yn ymateb trwy ddweud “Pa flwch? A ydych chi’n siŵr bod yna flwch yno yn y lle cyntaf?”.

Ei math hwn o feddwl anghonfensiynol, creadigol sy’n gweld cymaint o’n cleientiaid yn dychwelyd i weithio gyda Chainey a’r tîm. Rhowch alwad i ni i weld sut y gallwn ni weithio i’ch busnes.

Scroll to Top
Skip to content