Cyfieithu Cymraeg a chynhyrchu fideo yn Tantrwm

Un o’r manteision mawr sydd gennym yn swyddfa Tantrwm yw bod gennym sgiliau cyfieithu Cymraeg.

Mae bod yn cwmni dwyieithog yn golygu y gallwn ddarparu’r mwyafrif o’n gwasanaethau yn Gymraeg. Rydym yn falch iawn o hyn ac mae’n golygu y gall cleientiaid feddwl y gallant ymddiried ynddynt i gyfathrebu negeseuon yn Gymraeg a Saesneg.

Hefyd, mae gan Tantrwm ddigon o brofiad wrth gynhyrchu fideos yn Saesneg a Gymraeg

Gallwn hefyd ddylunio gwefannau yn ddwyieithog, neu gyfieithu gwefannau presennol.

To read this blog in English, click here.

P’un ai ar gyfer fideo hyrwyddo, ymgyrchoedd marchnata, arwyddion, cardiau busnes ac ati, y gallwn ei wneud i chi.

Am ragor o wybodaeth am wasanaethau cyfieithu Tantrwm neu unrhyw un o’n gwasanaethau a gynigir yn ddwyieithog, rhowch alwad i ni er mwyn i ni allu dod yn #tantrwmcreadigol i chi – yr hyn sy’n ein cadw ni yw Tantrwm yn gwenyn prysur!

Scroll to Top
Skip to content