Cynllunio Cyn Cynhyrchu’n gywir

Methu â pharatoi. Paratowch i fethu. Mae’r hyn a ddywedasant wrthych yn yr ysgol yn gywir, ac mae’n arbennig o bwysig mewn cynhyrchu fideo.

Y peth pwysicaf i’w wneud cyn mynd allan a ffilmio yw’r cynllunio. Po fwyaf o fanylion y byddwch chi’n ei roi yn eich cynllunio cyn-gynhyrchu, y mwyaf o amser rydych chi’n ei arbed ar y saethu sy’n golygu eich bod chi’n cael mwy o ffilm ar gyfer eich cyllideb.

Mae’n bwysig meddwl am leoliadau da i ffilmio yn. Mae’n bwysig canfod a ydynt yn addas i arddull eich fideo corfforaethol neu gyfryngau cymdeithasol, os ydynt yn ychwanegu rhywbeth at y naratif ac a ydynt yn addas i ffilmio yn. Yn enwedig ar gyfer cyfweliadau , mae’n bwysig dod o hyd i leoliadau braf sy’n dawel heb unrhyw adleisiau.

Mae cynllunio pa mor hir y bydd popeth yn ei gymryd yn hanfodol, gan sicrhau eich bod yn gosod amserau realistig ar gyfer y setup  o offer a hefyd yr amser y mae’n ei gymryd i deithio i wahanol leoliadau. Mae hyn yn sicrhau eich bod yn gwybod yn union pa mor hir y bydd yn ei gymryd i gwblhau ffilmio, gan osgoi ail-saethu ychwanegol sy’n bwyta i mewn i’ch amser a’ch cyllideb.

Mae gennym hanes gwych  o gwblhau pethau ar amser ac ar y gyllideb o ganlyniad i gynllunio rhagorol mewn cyn-gynhyrchu. Mewn geiriau eraill, byddwch yn treulio llai o amser ac arian ar saethu eich ffilm.

Scroll to Top
Skip to content