Pa fideo sy’n cynrychioli’ch sefydliad orau?

Os oes angen ffilm arnoch ar gyfer eich sefydliad, yna mae angen i chi wybod cwmni creadigol gyda llawer o phrofiadau!

Mae Tantrwm wedi cynhyrchu ffilmiau mewn amrywiaeth o ddiwydiannau ac ar gyfer gwahanol fathau o gleientiaid. Fodd bynnag, yr un peth sy’n parhau i fod yn flaenoriaeth yw gwybod pa ddull o ffilm sydd fwyaf effeithiol i gyfleu briff eich sefydliad. Dyma detholiad o atebion fideo rydym yn eu cynnig:

Ffrydio Byw:

Wedi gweithio ar nifer o brosiectau gyda nifer o drefnwyr digwyddiadau, rydym yn hwyluso cyrraedd cynulleidfa fyd-eang trwy fideo ffrydio byw ar-lein.  boed yn linc cliciadwy am ddim yr ydych yn ei gynnig, neu os bydd angen i’ch cynulleidfa gofrestru manylion cyswllt cyn iddynt ymuno yn y digwyddiad. Gallwch hyd yn oed sefydlu cyflog fesul barn ar gyfer ffilmio fideo eich digwyddiad.

Rydym yn canolbwyntio ar nodweddion unigryw y digwyddiad fel bod y gynulleidfa ar-lein yn gweld hyn hefyd.

Ffilmiau hyrwyddo cyfryngau cymdeithasol

Mae cael eich neges ar draws yn gywir yn bwysig iawn. Rydych chi am ddangos eich sefydliad yn y golau gorau posibl tra hefyd yn cael pobl i ddeall eich neges. Mae Tantrwm bob amser wedi darparu cyfweliadau gwych a lluniau gwych sy’n golygu bod eich fideo hyrwyddo yn ymgysylltu heb golli pwysigrwydd eich neges.

infograffau / Ffilmiau Gwybodaeth

Ffordd wych o gael gwybodaeth i gynulleidfa eang. Mae ffilm yn ffordd wych o ymgysylltu â chynulleidfa a gyda thros 15 mlynedd o brofiad cynhyrchu ffilm a chynhyrchu fideo gall Tantrwm wneud cynulleidfa i ddeall y negeseuon y mae angen i sefydliad ymyrryd. Rydym wedi gwneud ffilmiau ar gyfer elusennau (Barnardo’s), cymdeithasau tai ( Tai Cynon Taf  a Phrifysgolion (UCL) i sicrhau bod eu gwybodaeth yn cael ei arddangos yn ddeniadol ac yn gydlynus.

Scroll to Top
Skip to content