Cynnig Arbennig Ffrydio Byw EBRILL 2016

Ffrydio eich digwyddiad yn fyw gyda Tantrwm!

Ebrill 2016 rydym yn cynnig Recordiad Fideo a Ffrydiad byw AM DDIM am hyd at ddau ystafell ‘breakout’ ar gyfer pob sesiwn lawn / prif sesiwn a archebir.

Golyga hyn y bydd y sesiynau / seminarau ‘breakout’ yn RHAD AC AM DDIM, sy’n eich galluogi i ymestyn sylw byw eich digwyddiad heb unrhyw gostau ychwanegol.

Mae Tantrwm wedi bod yn ffrydio ddigwyddiadau fyw dros 10 mlynedd, felly mae gennynt wybodaeth a phrofiad o beth i’w ddisgwyl a beth sydd ei angen.

Gwyddom fod anghenion pob sefydliad mor wahanol â’r digwyddiad y maent wedi’i gynllunio, dyna pam yr ydym yn sicrhau ein bod yn canfod briff cleient ar gyfer pob prosiect.

Cysylltwch â ni nawr i gadw’r cynnig hwn. Argaeledd cyfyngedig. 
Scroll to Top
Skip to content