Tantrwm – technolegau a phrosiectau cŵl newydd

Rydym bob amser yn chwilio am esgus i ddefnyddio ein technoleg newydd a chyffrous

Rydym yn aml yn cael y cyfle i chwarae gyda’n technoleg newydd cŵl!

Yn Tantrwm, rydym yn caru ein cymuned leol! Rydym bob amser yn gyffrous i gael cyfle i dynnu sylw at rai o’r doniau anhygoel y gellir eu canfod yn nythu yng Nghymoedd De Cymru. Dyna pam nad yw Tantrwm byth yn rhy brysur i fynd allan yno, ffilmio’r weithred a gweiddi amdano!

Mae Kai Easter yn enghraifft wych o’r dalent yma.

O dan ddeg oed, mae Kai eisoes wedi treulio blynyddoedd yn hyfforddi ac yn anrhydeddu ei sgiliau fel dawnsiwr stryd. llynedd enillodd ddawnsiwr gorau yn Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd. Rydym yn siŵr y byddwn yn gweld mwy o Kai mewn digwyddiadau lleol a chenedlaethol wrth iddo ddatblygu ei dalent ymhellach.

Mae Tantrwm newydd fuddsoddi mewn pecyn camera newydd (Sony FS7) ac roeddem yn edrych am brosiectau fel fideos cyfryngau cymdeithasol a fideo i elusennau i’w brofi.

Cynhyrchom fideo fer ar-lein i amlygu sgiliau Kai . Roedd y prosiect yn gyfle gwych i ladd dau adar gydag un carreg. Yn gyntaf, cawsom roi cynnig ar alluoedd araf a chynhwysedd CineEI ein camera newydd, ac yn ail, ac yn bwysicach fyth, fe wnaethom ni wneud ieuenctid yn hapus iawn.

Scroll to Top
Skip to content