Dirprwyo

Mae pobl sy’n dechrau busnes euhyn yn aml yn ei chael yn anodd dirprwyo. Yn aml am y blynyddoedd cyntaf, mae’n rhaid i chi wneud popeth eich hun gan nad oes unrhyw un arall yn y busnes i’ch helpu chi.

Yna, pan fyddwch chi’n cymryd ar staff, mae’n Gall fod yn anodd i chi adael y gwaith yr ydych wedi eu cyflogi i fynd ymlaen yn y lle cyntaf!

Ni allwch wneud popeth, a bydd eich busnes yn gwneud llawer gwell os ydych chi’n llogi staff da y gallwch ymddiried ynddynt fel y gallwch ganolbwyntio’ch egni ar redeg y busnes.

I ddarganfod pa waith y gallwch chi ‘ddirprwyo’ i Tantrwm, cysylltwch â ni.

Scroll to Top
Skip to content