Fideos Hyfforddi Ar-lein

Rhaid i Fideos Hyfforddi Ar-lein fod yn ddeniadol fel bod pobl yn parhau i wylio.

Rydyn ni’n gwybod y byddwch chi’n rhoi llawer o waith caled i mewn i’r cynnwys ar gyfer eich fideo hyrwyddo felly mae ei gael yn iawn i chi yn hollbwysig i ni.

Mae tasglu eich clytiau o ddoethineb yn dasg ynddo’i hun, ond mae gwneud eich negeseuon yn glir ac yn ddiddorol i gynulleidfa, yn dasg gwbl wahanol. Mae gan Tantrwm dros 15 mlynedd o brofiad wrth wneud ffilmiau a fideos. Rydym yn ymfalchïo bod yn storïwyr gwych ac felly mae unrhyw bwnc yn Llyfr hollol agored!

Mae’n bwysig meddwl am yr hyn yr hoffech i’r hyfforddai ddod â nhw ar ôl gwylio’r fideos. Beth yw’r pwyntiau allweddol yr hoffech iddynt eu dod i’r bwrdd?

Rydyn ni’n troi’r amcanion hyn yn fideo sy’n cael ei weld yn hawdd sy’n cynnwys popeth rydych chi am i’ch cynulleidfa ei wybod. Felly, pe baech chi’n well gennych, nid oedd yn rhaid i’ch cynulleidfa glywed nawdd monoton dros ddelweddau anhygoel, neu fideo, gadewch i ni ddarganfod pa gynnwys creadigol, diddorol y gellir ei wneud ar eu cyfer – ‘Tantrwm style !’

Rydym wedi gweithio gyda llawer o gleientiaid sy’n cynhyrchu fideos rhyngweithiol gwych. Rydym yn cydweithio’n agos â sefydliadau i ddeall eu prosesau gan fod hyn yn ein galluogi i greu fideo hyfforddi arbennig, wedi’i theilwra’n benodol.

Scroll to Top
Skip to content