Gweithio gyda’r Cyngor Prydeinig

Dros y blynyddoedd, mae Tantrwm wedi darparu nifer o wasanaethau i’r Cyngor Prydeinig.

Am yr 8 mlynedd diwethaf, mae gan Tantrwm gynhadledd flaenllaw IATEFL Cyngor Prydeinig. Eleni, mae Tantrwm yn darlledu tair fideo HD byw ar yr un pryd, ac bob blwyddyn rydym yn cymryd offer i fyny o ran technoleg, cit ac ansawdd.

Roedd y Cyngor Prydeinig a IATEFL hefyd yn chwilio am ffyrdd newydd a diddorol o defnyddio fideo i helpu pobl i wella eu Saesneg. Drwy gydweithio’n agos â sefydliadau , gwnaethom rai fideos ar-lein gwych ar eu cyfer sy’n hwyl, yn ymgysylltu ond yn bwysicaf oll, yn addysgiadol.

Mae’r fideos hyn bellach yn cael eu defnyddio gan 100 o athrawon ar draws y byd ac mae ganddynt dros 100,000 o ‘views’ trwy eu gwefan.

Os yw’r fideos hyn yn cyrraedd 1000 o bobl bob dydd, dychmygwch beth all cyfres o fideos cyfryngau cymdeithasol ei wneud ar gyfer eich busnes. Byddem wrth ein bodd yn sgwrsio gyda chi ynglŷn â sut y gallwn gyfleu unigoldeb eich sefydliad mewn ffilmiau byr, diddorol a ymgysyslletiedig.

Scroll to Top
Skip to content