Magna Carta a Game of Thrones

Yn Tantrwm rydym wedi bod yn gweithio gydag Archifau Cymru i ddathlu pen-blwydd pwysig!
Fel y mae unrhyw un sydd wedi bod yn gwylio Game of thrones yn gwybod, gall bywyd o dan reolaeth absoliwt frenhinfa flingl fod yn niweidiol. Oherwydd er ein bod nawr yn cymryd y cysyniad o reolaeth y gyfraith a threialon gan eich cyfoedion yn ganiataol, nid oedd bob amser felly.

Heddiw yn nodi’r 800fed anniversary o arwyddo’r Magna Carta. Y siarter a lofnodwyd gan y Brenin John oedd y ddogfen gyntaf sy’n gosod cyfyngiadau cyfreithiol ar bŵer brenhinoedd. Fe’i drafftiwyd gan Archesgob Caergaint er mwyn creu anheddiad rhwng y brenin a grŵp o farwniaid gwrthryfelaidd a gafodd eu hachosi gan ymddygiad y brenin, yn enwedig y galw cynyddol am arian a wnaeth i ariannu ei ryfeloedd aflwyddiannus.

Mae’r llwybr mwyaf enwog wedi’i gredydu â sefydlu habeas corpus:

“Ni chaniateir i unrhyw ryddid gael ei ddal neu ei garcharu na’i ddosbarthu nac ei orchifo na’i ddinistrio mewn unrhyw ffordd, nac ni awn ni arno nac ni fyddwn yn ei anfon arno heblaw ar farn gyfreithlon ei gyfoedion na chyfraith y tir.”

Hwn oedd y tro cyntaf i’r sail gyfreithiol ar gyfer carcharu gael ei nodi yn y gyfraith. Mewn gwirionedd, roedd yn golygu na all y Brenin gloi unrhyw un yr oedd ei eisiau am ba reswm bynnag a ddewisodd.

Pwy a ŵyr, pe bai dogfen gyfatebol wedi bod yn Westeros, efallai y byddai Ned Stark hen wedi cadw ei ben!

Am ragor o wybodaeth am brosiectau creadigol neu fyw, cysylltwch â Tantrwm.

Cyfryngau-digidol-Tantrwm-Cwmni-cynhyrchu-fideo-pop-vox-Caerdydd-Llundain-Cymru-Stiwdio-symudol
Scroll to Top
Skip to content