Daliwch eich ffôn y ffordd iawn i fyny

Dalwch eich ffôn y ffordd iawn i fyny! 
Mae’r camera ar eich ffôn symudol yn ddigon da i saethu ‘fideo gweddus’ i chi ‘ defnyddiwch ar Facebook. Dim ond osgoi’r camgymeriadau cyffredin hyn a saethu fel rheolwr nid rookie.

Tirwedd. Ddim Portread:  Dylai fideo fod yn ehangach na’i fod yn uchel. Oni bai bod gennych reswm da i’w wneud fel arall, cadwch eich ffôn ar ei ochr wrth fideo saethu.

Saethu gyda digon o olau: Mae’n debyg bod eich ffôn yn datrys ei amlygiad ei hun a bydd yn mynd yn dda wrth gael delwedd hyd yn oed yn y dim llai o oleuni. Ond bydd yn grainy. Bydd yn edrych yn gas. Shoot mewn ystafell braf neis. Neu os yw’n heulog, yna saethwch y tu allan.

Ddim yn iawn o flaen ffenestr: </ strong> Os oes gennych y brif ffynhonnell golau yn union y tu ôl i’ch pwnc, bydd y camera yn cael ei ddrysu am sut i osod yr amlygiad. Byddwch naill ai’n parhau â’ch pwnc mewn silwét (sy’n braf pe baech chi’n bwriadu ei wneud, ond yn llai felly os ydych chi am i bobl weld eu hwyneb) neu bydd ganddynt rywbeth rhyfedd sy’n digwydd. Mae’r ddau ohonyn nhw i’w hosgoi yn gyffredinol.

I ddarganfod beth allwn ni ‘saethu‘ i chi, cysylltwch â ni.

Scroll to Top
Skip to content