Neithiwr, wnaeth DJ achub fy mywyd

Mae Tantrwm yn hynod lwcus i weithio gydag amrywiaeth o wahanol bobl mewn gwahanol ddiwydiannau, mawr a bach.
Roedd y prosiect DJ hwn yn gwbl wahanol i unrhyw beth yr oeddem wedi’i wneud erioed cyn .
Cysylltwyd â ni gan DJ lleol, Martyn Bird, a oedd am gael gwefan ar gyfer ei fusnes llogi disgo, Obsession Entertainment , byddai’n dangos yn glir beth oedd ganddo i’w gynnig i bobl sy’n dymuno rhoi ymlaen ddigwyddiad y byddai eu gwesteion yn cofio am byth.

Mae ‘Obsession Entertainment’ nid yn unig yn darparu gwasanaethau DJ ond hefyd yn trawsnewid y lleoliadau mwyaf blaenaf gyda goleuadau clyw, cyffrous sy’n dal, i greu lle dawns ar wahân, ac addurniadau ar raddfa fawr sy’n sefyll allan o’r gweddill!
Cafodd Tantrwm brofiad uniongyrchol o’r gwaith mae Martyn yn ei wneud ac felly cymerodd yr holl pethau sy’n gwneud ‘Obsession Entertainment’ yn unigryw trwy ei wehyddu i wefan newydd .

Os hoffech wefan sy’n tynnu sylw at anhwylderau eich sefydliad, cysylltu â Tantrwm am sgwrs gyfeillgar, coffi a bisgedi.

Tantrwm-Digital-Media-Quotations-Post-4
Scroll to Top
Skip to content