Pedair rheswm pam y dylech ffrydio byw

Wrth i’r nifer o ddefnyddwyr rhyngrwyd ledled y byd barhau i godi ar gyflymder torri a bod rhwydweithiau rhwydwaith byd-eang yn datblygu a gwella’n gyson, gan gyflymach ac yn cyrraedd yn ehangach, mae gan fwy o bobl nag erioed y gallu i fanteisio ar content fideo yn ddi-dor ar-lein.

Yn y gorffennol byddai wedi bod yn dechnegol anodd ac nid yn ariannol hyfyw i anfon bwndeli mawr o ddata fideo i Rhyngrwyd cwympo, diflas, ond heddiw mae’n bosibl darlledu fideo HD cynnwys byw ar-lein heb orfod poeni am ‘dorri’r Rhyngrwyd’ neu’r banc!

Felly beth yw manteision digwyddiad Streamio Byw?

CYNULLEIDFA: 
Cyn gynted ag y bydd eich ffrwd yn mynd yn fyw mae maint eich cynulleidfa yn mynd drwy’r to. O’n profiad ni, mae llif byw wedi’i hysbysebu’n dda o ddigwyddiad gyda chynulleidfa ar y safle o 2000 o bobl yn gallu cyrraedd y marc 100k yn hawdd mewn gwyliadwriaeth ar-lein. Dyna 50 gwaith y nifer o bobl. mawr, huh?

REFENIW: 
Gallwch chi wneud y mwyaf o’ch enillion trwy werthu mannau hysbysebu yn ystod y ffrydio, neu ddefnyddio’r digwyddiad ar-lein fel llwyfan i hyrwyddo eich noddwyr presennol (a fydd yn ei garu!). Bydd eu promos fideo yn torri i seibiannau’r digwyddiad yn union fel y byddent ar ddarllediad teledu priodol, a gellir gosod eu baneri ad ar y dudalen we sy’n cynnal y chwaraewr. Gallech hyd yn oed ystyried codi ffi i’r gwylwyr ar-lein i gael mynediad i’r ffrwd, gan wneud y digwyddiad yn ddigwyddiad Talu Wrth Gefn (meddyliwch Floyd ‘money’ Mayweather).

BAS DATA: 
Gallwch ddefnyddio tudalen mewngofnodi e-bost yn unig, fel bod yn rhaid i bob gwyliwr ddarparu cyfeiriad e-bost dilys er mwyn cael mynediad i’r cynnwys byw, gan adeiladu cyfres enfawr o gyfeiriadau ar gyfer eich rhestr bostio.
A hyd yn oed os ydych chi’n penderfynu rhoi ‘rhyddhau i ffwrdd am ddim’, bydd yr holl draffig rydych chi’n ei gynhyrchu yn dal i orfod mynd trwy’ch gwefan, gan gynyddu traffig ac amlygiad i’ch cwmni. Gan ychwanegu rhannu facebook, gallai dolen i ddalen neu dapiwr hyd yn oed eich gwthio i mewn i diriogaeth ‘Viral’!

ANALITICS (a mwy o gliciau): 
Ar ôl i’r digwyddiad fynd heibio, bydd gennych gyfleoedd pellach i fanteisio arno, gan y bydd Live Streaming yn cynnig data dadansoddol hynod gynhwysfawr i chi, gan roi union rifau a lleoliadau’r gwyliau i chi. Gall hyn eich helpu i lunio segmentiad mwy effeithiol ar gyfer ymgyrchoedd marchnata ac, fel y gall y cynnwys o’r digwyddiad ar gael fel Fideo ar Galw (VOD) yn union ar ôl iddi ddigwydd, bydd cyfle arall i chi gyrraedd eich hoff gynulleidfa.

Rhowch alwad i Tantrwm, gallwn eich cynghori ar yr atebion Live Streaming cywir ar gyfer unrhyw ddigwyddiad.

Scroll to Top
Skip to content