Tantrwm – Cyfarwyddwr Creadigol

Cwrdd â Stephen, ein cyfarwyddwr Creadigol

Maen nhw’n dweud bod gwrthwynebwyr yn denu. Wel, mae’n siŵr bod hynny’n wir gyda Stephen a mi fy hun.

Mae Stephen yn cael y manylion sgript neu syniad, rwy’n paentio’r darlun mawr. Mae Stephen yn poeni am yr ymarferoldebau, yr wyf yn rhagweld y canlyniad pennaf llawen. Mae Stephen yn gofyn ‘Sut ydyn ni’n mynd i wneud hynny?’ a dw i’n dweud ‘Pryd ydyn ni’n ei wneud?’. Dwi’n dweud ‘gadewch i ni brynu’r dron hofrennydd ddŵr newydd hwnnw’ ac mae Stephen yn fy atgoffa ein bod wir angen i ni trwsio lens!

Mae’n hyfryd gweithio gyda Stephen, unigolyn talentog, creadigol a diwydgar sy’n ymroi llyfrau ac yn colli ei hun mewn pynciau o wyddoniaeth i chwaraeon. Dros y 10 mlynedd yr ydym wedi adnabod ein gilydd, rydym wedi adeiladu perthynas o barch ac ymddiriedaeth ar y cyd. Mae wedi cael y lle i ddatblygu ac mae wedi dod yn weithredwr camera talentog. Sgil sy’n canmol ei allu cydnabyddedig fel craftiwr sgript a storïwr a dangosir hyn yn y ffilm uchod.

Pan fyddwch chi’n gweithio gyda Tantrwm fe fyddwch chi ar ryw adeg yn dod ar draws y ddau ohonom. Fe gewch chi wybod ein tebygrwydd a’n gwahaniaethau. Gyda’n gilydd, mae ein ‘nuances’, ein sgiliau, ein gweledigaeth a’n gwahaniaethau’n gwneud Tantrwm yn fusnes bach unigryw sy’n dod â chwsmeriaid yn ôl ac yn ôl eto.

Andrew Chainey.

Tantrwm-Digital-Media-Quotations-05
Scroll to Top
Skip to content