Wythnos Newyddion Da!

Saws Ardderchog!

Cwmni Animeiddio a Chynhyrchu Ffilm Gorau Busnesau Bach a Chanolig 2020. Byddai dweud ein bod wrth ein boddau yn danddatganiad.

Mae’n wych gwybod bod yr holl waith caled a’r amser a dreuliwyd ar brosiectau, gweithio oriau hir, yn tynnu pob cam i gyflawni pethau ac yn cyflawni i’r manylebau uchaf posibl bob tro wedi ennill rhywfaint o gydnabyddiaeth.

Rydym wedi Cael Ardystiad ISO 9001: 2015

Fe wnaethom hefyd ennill ein hardystiad ISO 9001: 2015 yr wythnos hon.

Mae cael ISO 9001: 2015 yn rhoi tawelwch meddwl i’n cleientiaid. Mae’n profi bod ein system reoli yn sefyll i fyny i graffu dwys. I ni ennill ardystiad o safon sy’n cael ei ddal fel meincnod rhagoriaeth ledled y byd.

Byddai dweud ein bod ni wedi gwirioni ar ddarnau yn danddatganiad enfawr.

Os ydych chi’n fusnes sydd wedi bod yn ystyried mynd i lawr llwybr ISO 9001, ein cyngor ni yw, gwnewch hynny. Roeddem wedi’i gael ar y llosgwr cefn ers dros 5 mlynedd ac yn awr mae gennym ni ef, does dim edrych yn ôl.

Mae’r broses gyfan yn hynod gathartig. Fe helpodd i nodi materion sydd naill ai wedi cael eu hanwybyddu neu sydd newydd eu cymryd yn ganiataol ac wedi dod i arfer â nhw, yn cael eu dwyn i’r amlwg ac yn delio â nhw. Nid yw’n hawdd ond mae’n werthfawr.

Kensington Harper

Ar yr olwg gyntaf gall ardystio fod yn eithaf brawychus, anodd ei ddeall a llawer o waith ychwanegol.

Cynghorodd Kensington Harper i ni.

Fe wnaethant ein helpu i ddeall y gofynion a’r gwaith ychwanegol sydd ei angen a’n helpu i ffitio i’n llwyth gwaith o ddydd i ddydd.

Mae Kensington Harper yn helpu busnesau i weithredu ystod o Safonau Prydeinig. Maent hefyd yn cynnig gwasanaethau lles pwrpasol sy’n darparu ar gyfer busnesau a’u staff.

Edrychwch arnyn nhw https://kensingtonharper.com/kensington-harper-consultancy/

Rhowch alwad i ni os ydych chi’n ystyried mynd i lawr yr un llwybr. Byddem yn hapus i siarad am sut y daethom o hyd i’r broses a’i haddasu i’r llwythi gwaith dan sylw..

Cysylltwch â www.tantrwm.co.uk neu rhowch ganiad i Chris neu Andrew ar 01685 876700

Scroll to Top
Skip to content