App sy’n gwneud y diwydiant lletygarwch yn wyrddach

Yn eu hymdrechion i helpu cleientiaid diwydiant lletygarwch, roedd People 1st, yn chwilio am ffordd newydd o addysgu gweithwyr rheng flaen fel staff bar, i gydnabod sut mae gwastraff yn effeithio ar y busnes cyfan. 

Ynghyd â Tantrwm, maent wedi creu app dyfeisgar “Think 1st” sy’n helpu’r diwydiant lletygarwch ysgogi gwastraff a gwella ymylon elw. Drwy roi safbwynt gwahanol i staff rheng flaen ar fusnes mae’n caniatáu iddynt gymryd rhan a chyfrannu at leihau costau gweithredu. Mae’r app yn rhoi staff yn swyddogaeth arolygydd gwesty gyda’r dasg o ymweld â gwahanol fusnesau a nodi ffyrdd i leihau gwastraff.

Gan ddefnyddio fideos rhyngweithiol arloesol, rhoddir taith dywys i’r chwaraewr o sefydliad lletygarwch lle maen nhw’n gofyn cwestiynau i gael rhagor o wybodaeth. Ar ddiwedd y daith, cafodd gyfle i wneud argymhellion ar sut y gall y busnes hwnnw wella a lleihau gwastraff.

Bu Tantrwm yn gweithio’n agos gyda’r diwydiant i sicrhau bod yr app terfynol yn gweithio ac yn cyflawni canlyniadau go iawn ar gyfer eu busnesau. Roedd Tantrwm hefyd yn gallu cynnig eu blynyddoedd o brofiad y maent wedi’u hennill gan arbenigwyr rheoli newid blaenllaw’r byd, i sicrhau bod eu gwaith mor effeithiol â phosib. Mae’r app arloesol ac effeithiol hwn hefyd ar gael yn Gymraeg.

Scroll to Top
Skip to content