Sefydlu arweinydd gwleidyddol newydd gyda gwe-darlledu ac ar-lein

Roeddem wrth ein bodd yn gweithio gyda Leanne Wood pan ddaeth yn arweinydd gyntaf

Roeddem wrth ein bodd yn gweithio gyda Leanne Wood pan ddaeth yn arweinydd gyntaf Plaid Cymru

Plaid Cymru

i cynhyrchu’r Darllediad Gwleidyddol cyntaf o’i daliadaeth.

Bu Tantrwm yn gweithio’n agos gyda’i thîm cyfathrebu ac yn allweddol wrth benderfynu bod yr hyn oedd ei angen yn rhywbeth a gyflwynodd Leanne fel person onest, yn sefyll yn ôl yr hyn y mae’n ei gredu ac ar gyfer y bobl yn ei chymuned.

Yn greadigol, roedd hyn yn golygu tynnu popeth yn ôl i’r hyn sy’n bwysig; hi a’i neges. Yn dechnegol, fodd bynnag, mewn gwirionedd roedd hwn yn saethiad technegol-drwm iawn. Roeddem eisiau cael yr holl fideo ei saethu mewn un cymeriad, fel ffordd o fod yn dryloyw gyda’r gwyliwr, dim golygu, dim ‘triciau’. Felly fe wnaethom ddefnyddio llithrydd robotig, fel bod y camera’n mynd yn araf yn agosach trwy’r ffilm.

Gan fod darllediad plaid wleidyddol i Blaid Cymru, roedd hi’n bwysig ei fod ar gael yn ddwyieithog, ac felly fe wnaethom gynhyrchu’r ffilm yn yr iaith Gymraeg ac yn Saesneg.

Cafodd y darn ei sgrinio ar BBC, ITV a’r fersiwn Gymraeg wedi’i sgrinio ar S4C. Defnyddiwyd y fideo hefyd ar sianel YouTube Plaid Cymru lle rhoddodd i fyny filoedd o ‘views’.

Mae fideo ar-lein yn arf pwerus i gyrraedd eich cynulleidfa ac yn dod yn fwy felly bob blwyddyn.

“Diolch yn fawr am eich holl help yn rhoi ein PPB at ei gilydd. Fe wnaethoch chi waith gwych ac edrychaf ymlaen at weithio gyda chi yn y dyfodol “
Leanne Wood – Plaid Cymru 
Mae’r prosiect hwn mewn niferoedd

  • Darlledu ar dri sianel deledu 

  • Dau fersiwn a gynhyrchwyd. Un yn Gymraeg ac un yn Saesneg 

  • Un ergyd sengl 

  • Miloedd o wylwyr ar y teledu ac ar-lein 

Scroll to Top
Skip to content