Beth sy’n bwysig am Golygu?

Mae llawer o bobl yn anghofio mai dim ond hanner y swydd yw’r saethu ar gyfer eich cynhyrchiad fideo. Mae’r ffilm mewn gwirionedd yn dechrau dod yn fyw yn yr ystafell golygu.

Mae golygu yn penderfynu cyflymder, tôn ac edrych cyffredinol eich ffilm. Bydd briff ysgrifenedig da bob amser yn rhoi’r offer angenrheidiol i ni i olygu eich fideo yn union â’ch manylebau. Mae’n gyffredin cymryd dros awr o ffilm a’i berwi i ffilm o lai na 3 munud. Mae angen i’r rhannau gorau o’r fideos neu’r cyfweliadau fod yn briod gyda delweddau addas.

Mae penderfynu ar gerddoriaeth yn fater o flas yn bennaf, fodd bynnag gall gynorthwyo’n fawr â thôn cyffredinol eich fideo. Yn Tantrwm, rydyn ni’n darparu drafft bras er mwyn i chi weld yr hyn yr ydym wedi’i greu.

Mae eich adborth yn hanfodol ar hyn o bryd!

Mae’n hollbwysig ein bod yn cyfleu’ch gweledigaeth o fewn y ffilm derfynol. Felly, mae’ch mewnbwn bob amser yn cael ei werthfawrogi. Yna, byddwn yn dangos drafft diwygiedig i chi arwyddo bant. Mae cynnwys dau rownd o adborth yn golygu y gallwch gadw bys ar y pwls o gost ffilmio.

ystyr hyn yw bod hyn yn weithdrefn safonol yn Tantrwm, ac un o’r sawl ffordd yr ydym yn ymdrechu i fynd â hynny milltir ychwanegol gyda phob cynhyrchiad fideo rydym yn cychwyn arni.

Scroll to Top
Skip to content