Beth i’w ddisgwyl ar saethiad?

Ar ôl cynllaunio eich saethiad allan yn ofalus a chael eich holl syniadau at ei gilydd yn gydlynol, mae’n amser saethu’r ffilm. Mae llawer o bethau nad yw pobl yn eu hystyried tra ar set ffilm . Bydd cynllunio gofalus yn dileu llawer o amser gwastraffus ond mae’n bwysig eich bod yn rhoi digon o amser i gyflawni tasgau penodol. Mae’r goleuo a sefydlu o camera (au) yn cymryd amser, ond yn gwneud yr holl gwahaniaeth. Mae golau da ac onglau camera wedi’u meddwl allan yn dda yn golygu bod ffilm arferol yn troi i un proffesiynol. Bydd fideo broffesiynol, wedi’i gwneud yn dda, yn portreadu delwedd eich sefydliad, a neges fwy eglur, gyda golwg cydlynol o’ch syniadau. Pan ddaw i gyfweliadau, mae’n bwysig bod cymysgu sain yn cael ei neilltuo amser penodol, y geiriau s’yn cael ei dweud gan actor neu gyfwelai yw’r pethau pwysicaf wrth gyfathrebu’ch neges i’ch cynulleidfa. Rydyn ni’n dda iawn at ymlacio cyfweleion yn rhwydd ac rydyn ni’n darparu brathiadau sain a chlipiau rhagorol ohonynt yn siarad yn angerddol am eu pwnc. Mae Saethiadau bob amser yn ddi-boen, ac yn hawdd pe bai cynllunio ymlaen llaw yn cael ei wneud yn gywir, felly gwnewch yn siŵr bod popeth yn cael ei wirio’n drylwyr cyn saethu er mwyn gwneud eich amser yn saethu’r fideo cyfryngau corfforaethol neu gymdeithasol mor effeithlon a chreadigol â phosib.
Scroll to Top
Skip to content