Caru Rygbi? Dangoswch ni beth allwch chi ei wneud!

Caru Rygbi? Eisiau ennill pethau cŵl? Dangoswch ni beth allwch chi ei wneud!

Mae gan ein ffrindiau yn Llyfrgelloedd Cymru a’r WRU gystadleuaeth wych lle y gallwch chi gael llwythi o wobrau thema rygbi cŵl a’r cyfan sydd raid i chi ei wneud yw rhannu stori rygbi wych!

Bydd Stephen, Cyfarwyddwr Creadigol Tantrwm, yn helpu i farnu’r ceisiadau yn y categori adrodd storïau digidol sy’n agored i unrhyw un rhwng 13-16 oed.

“Ni allaf aros i weld pa athrylith greadigol y mae cefnogwyr rygbi ifanc Cymru yn gallu eu creu.

Rwy’n edrych am straeon gwych sy’n crynhoi’r angerdd a’r balchder y mae rygbi Cymru’n ffynnu arno.”

Ond nid oes raid i’ch stori fod yn ymwneud â chwaraewyr enwog a gemau rhyngwladol … gallai fod yn chwarae yn y stryd gyda’ch tad neu’r tro cyntaf i chi chwarae yn yr ysgol. Byddwch yn hwyl ac yn ddyfeisgar ac ni allwch fynd o’i le. Gellir gwneud stori ddigidol gan ddefnyddio lluniau, sain, fideo a thestun … felly mae digon i weithio gyda chi i wneud eich stori yn grymus iawn.

Os ydychchi yn adnabod unrhyw un rhwng 13-16 oed sydd â streak greadigol a chariad am rygbi, anfon nhw rugbystories.wales i ddarganfod mwy. Mae yna hefyd gategorïau ar gyfer barddoniaeth (7-9 oed) a chystadleuaeth stori fer (10-12 oed).

Rydym yn caru creadigrwydd. Os hoffech chi helpu i ddatgelu eich ochr greadigol, cysylltwch â ni.

Scroll to Top
Skip to content