Sut i gyfweld fel pro profiadol!

Sut i gyfweld fel pro profiadol! 
Felly cyfweld. Mae hynny’n gorfod bod yn eithaf hawdd iawn? Wel ie a na. Gall cael gafael ar cyfweliadau ar fideo fod yn her, ond gyda’r dull cywir gall hyd yn oed y cyfwelydd camera-swil mwyaf eu rhwystro allan o’u craig. Dyma rai awgrymiadau i chi ddechrau.

Peidiwch â gofyn unrhyw gwestiynau y gellir eu hateb gyda ie neu na syml:  Oherwydd bydd y rhan fwyaf o bobl yn unig yn dweud ie neu na, ac mae hynny’n ddiflas iawn i wylio.

Cael nhw i ateb mewn brawddegau llawn: Y rhan fwyaf o’r amser y byddwch am allu torri eich cwestiynau allan. Felly, mae angen iddyn nhw roi eu hateb mewn cyd-destun.

Byddwch yn gyfeillgar: Mae’r rhan fwyaf o bobl yn casáu cael eu ffilmio ac yn casáu bod camera wedi tynnu sylw atynt. Mae’r person sy’n cael ei ffilmio yn eich helpu chi. Byddwch yn braf iddyn nhw a cheisiwch eu rhoi yn rhwydd.

I siarad â ni ynghylch sut y gallwn cyfweliadau fideo ar eich cyfer, neu i sgwrsio am unrhyw un o’r gwasanaethau a gynigiwn, cysylltwch â un o ‘pro’s profiadol’ ni!

Scroll to Top
Skip to content