Cymerwch nap

Cael nap …. Zzzzzzzzzzz! 


Os ydych chi’n flinedig, cael nap. Os ydych chi wedi blino, ni fyddwch chi’n gynhyrchiol ac rydych chi’n agored i wneud camgymeriadau. Bydd nap 15 munud yn gadael i chi bod nol ac yn barod i fynd i afael â’rdasg wrth law.

Os ydych chi’n gyflogwr, os yw eich staff wedi blino, dywedwch wrthyn nhw gael cip. Mae’n debyg y byddant yn gwneud mwy o waith erbyn diwedd y dydd nag os ydynt yn parhau i gweithio i ffwrdd gan gadw eu llygaid ar agor gyda matsh.

Caiff cynhyrchiant ei fesur yn y gwaith sy’n cael ei wneud. Nid faint o amser rydych chi’n ei wario yn gweithio.

Mae natur ein busnes yn golygu ein bod ni’n cael eu defnyddio i nosweithiau hwyr a boreau cynnar. Rydyn ni’n gwybod pŵer cysgu 20 munud da. Cymaint bod gennym ni barth ymroddgar!

Os hoffech ragor o wybodaeth am unrhyw un o’r gwasanaethau a gynigiwn, cysylltwch â ni.

Scroll to Top
Skip to content