Cynnwys yw’r frenin!

Pan fyddwch yn gwneud fideos ar gyfer cyfryngau cymdeithasol, mae un peth yn bwysicach nag unrhyw ystyriaeth arall, mae’r cynnwys yn brenin!. Beth sy’n digwydd ar y sgrin. Ni waeth pa mor wych yw eich goleuadau a’ch sain, os yw’r cynnwys yn diflas , y mae’r gynulleidfa yn cysgu.

Meddyliwch am bwy rydych chi’n anelu at eich fideos a beth rydych chi eisiau i’ch cynulleidfa ei wneud unwaith y byddant wedi gwylio’ch fideo.

Dylai eich cynulleidfa darged ddiffinio arddull a thôn eich fideo.

I goroni eich cynnwys y ‘brenin’, cysylltwch â ni!

Scroll to Top
Skip to content