Cyfansoddi eich hun!

Cyfansoddi eich hun!

Wrth ffilmio cyfweliad mae’n bwysig eich bod yn cael llinell lygad y cyfwelai yn gywir. Drwy linell lygad rydym yn golygu lle maent yn edrych mewn perthynas â’r camera.

Dylech eu fframio i un ochr i’r sgrîn a’u cael nhw edrych ar draws camera. Y ffordd orau o wneud hyn yw i chi eistedd wrth ymyl y camera ar ochr arall y lens i’ch cyfwelai. Peidiwch â bod yn rhy bell o’r lens ond bydd eich pwnc bron mewn proffil, nad yw’n edrych yn wych. Cyfansoddi eich hun!

I ddarganfod sut yr ydym yn ‘cyfansoddi’ ein hunain tra ffilmio cyfweliadau, neu pryd gan wneud unrhyw un o’r gwasanaethau rydym yn eu cynnig, cysylltwch â ni.

Scroll to Top
Skip to content