Dosbarth Meistr Celfyddydau Byw

A oes angen i'ch digwyddiad chi gyrraedd y tu hwnt i ffiniau? A yw iaith yn rhwystr rhy fawr i'ch neges?

Mae’r ateb i’ch problem yn fideo dwyieithog (neu amlieithog)ffrydio byw.

Enghraifft dda o sut y gall Ffrwdio byw mewn ieithoedd gwahanol weithio ar gyfer eich digwyddiad byw yw “Demographics is Dead”, dosbarth meistr marchnata celfyddydol sy’n ysgogol iawn, yn ddadleuol (a enwir yn addas).

Cynhaliwyd y digwyddiad yn lleoliad anhygoel Canolfan Mileniwm Cymru yng Nghaerdydd gan Gyngor Celfyddydau Cymru, ac fe’i cyflwynwyd gan ‘enwog’ ym maes marchnata’r celfyddydau, Andrew McIntyre o MHM.

Er mwyn i’n cleient gydymffurfio â rheoliadau Deddf yr Iaith Gymraeg 1993, sefydlwyd dau ffrwd fideo cydamserol, un sy’n cyflwyno cynnwys y ddarlith yn ei ffurf fyw, (siaradwr Saesneg, Cynulleidfa Saesneg-Cymru), y llall a sefydlwyd i cymysgwch y porthiant sain wedi’i gyfieithu i’r golygu fideo, gan greu ffrwd fideo ‘cyfieithu byw’ gan ddosbarthu holl gynnwys yr Iaith Gymraeg yn syth i’r Saesneg fel y digwyddodd.

Roedd y seminar ei hun yn ysbrydoledig ac yn llawn berlau o ddoethineb marchnata.

Mae’r cynnwys Andrew a rennir gyda’r bobl yn yr ystafell a’r rhai sy’n dilyn y dwy ffrwd fyw ddwyieithog o gartref oedd culminiad llawenydd blynyddoedd o ymroddiad ac ymchwil. Roedd yr offer a greodd ac a rennir gyda’r byd yn syml, yn reddfol ac, yn ôl y dystiolaeth a ddangoswyd, yn effeithiol iawn i gynyddu cyfranogiad y gynulleidfa mewn digwyddiadau a dargedwyd at eu hymdrechion a’u hoffterau diwylliannol, yn hytrach na’u hoedran neu eu statws cymdeithasol / daearyddol.

Byddai’r dewisiadau hyn, pan fynegir hwy trwy holiadur ar-lein, yn syml, yn trefnu’r gynulleidfa i mewn i broffiliau neu, fel y dywedodd y siaradwr, ‘segmentau’, a fyddai’n cael ei ddilyn wedyn â strategaethau marchnata ‘segment-benodol’ a gwneud y gorau o’r canlyniadau.

Pam nad ydych chi’n ceisio cymryd y prawf trwy glicio ar y ddolen isod, a rhowch wybod i ni os yw’n gweithio i chi?

Rhowch gynnig ar Segmentau Diwylliant YMA! 

Scroll to Top
Skip to content