Ffrydio byw, gan helpu plant â Chwaraewyr rygbi Cymru gorau.

Helpu plant â chwaraewyr rygbi Cymru gorau. 

Mae Jamie Roberts ac Adam Jones yn ardderchog ar gae rygbi, ond nid ydynt mor boeth yn y gegin! Er gwaethaf hyn, cymerodd y ddau ran yn noson cronfa elusennau Maldron Hotels, Noson ‘Celebrity Chef’. Wnaeth Tantrwm ffrydio -y digwyddiad i ddangos y gwesteion pa mor heriol y canfu y sêr chwaraeon gwych hyn o fywyd yn y cegin.

Cafodd anhrefn comedig y gegin ei ffrydio yn fyw i’r ystafell fwyta fel y gallai’r penodwyr wylio eu prydau bwyd yn cael eu paratoi. Mae’r digwyddiadau hyn yn hwyl fawr ond mae ganddynt ochr fwy difrifol hefyd. Yn yr achos hwn, codwyd arian i elusennau plant Ty Hafan.

Mae gwasanaeth ffrydio byw Tantrwm yn berffaith i digwyddiadau elusennol fel hyn, gan ei fod yn galluogi’r codwr arian i gyrraedd cynulleidfa ledled y byd!

Pan gyfunir â’n datrysiad e-fasnach mae’n caniatáu rhoddion i lifogydd o unrhyw le yn y byd. Gallwn weithredu’r un model ar gyfer eich digwyddiad, a’i alluogi i edrych a theimlo fel digwyddiadau enfawr megis Comic Relief, gan gymysgu darllediadau byw gydag apeliadau a gofnodwyd ymlaen llaw. Mae hyn yn golygu y gellir codi mwy o arian yn ystod eich digwyddiad byw sy’n caniatáu mwy o gyfleoedd codi arian ac yn arwain at wneud gwaith well.

Fe wnaethon ni hefyd greu ffilmiau ôl-ddigwyddiad a ddaeth yr holl gyffro a dawn o’r digwyddiadau sydd bellach yn cael eu defnyddio gan Hotel Maldron a Ty Hafan i hybu PR.

Mae Tantrwm yn ymwneud â helpu gwneud y byd yn lle gwell, felly nid ydym yn hoffi dim mwy na gweithio gyda sefydliadau sydd am wneud yr un peth.

Ein Gwasanaeth Ffrydio Byw yn:

Ffrydio i bob dyfais:

  • Laptop
  • Desktop
  • Tabled
  • iPhone
  • Android

Gallwn ddarlledu eich digwyddiad ar-lein o’r safon uchaf. HD Llawn , nid oes angen cyfaddawdu. Mae ein gwasanaeth ffrydio yn gwbl graddadwy. Gallwn ymdrin ag unrhyw ddigwyddiad gan berson sengl mewn darlithydd i gynhadledd yn cynnwys lleoliadau lluosog sydd angen ffrydiau ar y pryd. Camera sengl. Aml-camera. Aml-stiwdio. Talu fesul golwg neu roi cynnig i achos – gallwn eich helpu chi i gynhyrchu incwm.

Tantrwm-Digital-Media-Welsh-Rugby-Livestream-1
Scroll to Top
Skip to content