Dyluniadau Apps wedi’u teilwra i’ch sefydliad

Rydym yn creu apps, gwefannau, ymgymryd â chynhyrchu, Ffrydio byw , cyfryngau cymdeithasol, fideos hyfforddi ac argraffu dylunio.  Rydym hefyd wedi bod yn dylunio ceisiadau ar gyfer gwahanol gwmnïau.

Daeth Pobl atom ni yn gyntaf am gael apps arloesol a chyffrous a roddodd safbwynt busnes newydd i staff busnes lletygarwch ar eu swyddi. Yna, fe wnaethom gynllunio un sy’n rhoi staff i rôl arolygydd gwesty sydd â dasg o ymweld â gwahanol fusnesau a nodi ffyrdd o leihau gwastraff.

Mae gan y sefydliad gwych hwn wybodaeth helaeth o’r sector twristiaeth a gallant nodi’r angen i wella lefel y gwasanaeth a gynigir gan yrwyr tacsi. Roeddent yn cydnabod yr angen ac roeddent am helpu gyrwyr â gwybodaeth a’u galluogi i gael safonau a chymhwysterau newydd.

Dyna lle mae Tantrwm yn dod i mewn. Fe wnaethom helpu i wneud ateb a oedd yn hawdd ei ddefnyddio ac yn cynnwys llawer o wahanol fideos oedd yn hawdd eu deall ac yn treulio’r wybodaeth.
Roedd y ceisiadau hyn ar gael yn Gymraeg a Saesneg ac fe’u datblygwyd ar gyfer iOS a Android, gan sicrhau bod y rhain ar gael i gynifer o bobl â phosib.

Fodd bynnag, wrth i dechnoleg symud ymlaen a chyflwyno adroddiadau, hyblygrwydd a rhwyddineb am defnydd o we safonol a gwefannau symudol wedi datblygu, rydym yn ffeindio bod ni’n cynghori cleientiaid yn fwy a mwy i feddwl yn galed o oes angen ‘apps’ mewn gwirionedd. Edrychwch ar eich ffôn gan gyfrif faint rydych chi’n ei ddefnyddio ac yn ymgysylltu â hi yn rheolaidd.

Pan fyddwch yn dylunio App, mae’n rhaid i chi ystyried y costau parhaus hefyd. Bydd angen i chi dalu Google Play ac Apple bob blwyddyn yn ogystal â’r costau posibl sy’n gysylltiedig â chynnal eich app wrth i fersiynau newydd o’r Android a iOS gael eu defnyddio. Mae ein cyngor yn ateb gwe-gyfeillgar sy’n seiliedig ar y we yn gyntaf. Os yw hynny’n gweithio a’ch bod chi’n dal i fod yn absoliwt ar gyfer app, Yna codwch yr arian a rhowch alwad i ni. Nid yw’n fynd i fod yn rhad!

Scroll to Top
Skip to content