Sgrin Werdd i’w llogi/prynu

Oeddech chi’n gwybod bod gan Tantrwm offer i’w llogi neu i’w brynu? 


Dyma un o’n teclynnau mwyaf cyffrous a hwyliog: Y Sgrin Werdd! Mae’r sgrin werdd yn eitem a ddefnyddir yn gyffredinol ar gyfer cynyrchiadau ffilm a gellir ei ddefnyddio i roi cymaint o wahanol effeithiau. Gallwn roi cyngor i chi ar sut i ddefnyddio’r rhan fwyaf o offer nifty hwn os nad ydych chi’n gwybod ble i ddechrau. Byddwn bob amser yn rhoi ansawdd da i chi am bris da!

Manteisiwch ar y cynnig gwych hwn a yn cysylltwch â ni yn Tantrwm. Gweler pa mor wych yw’r sgrin mewn gwirionedd yn y fideo hwn.

Mae’r cymorth ffilmio hyblyg hwn yn hanfodol i unrhyw gwmni cynhyrchu ffilm a gyda phrofiad Tantrwm yn yr ardal, byddwn yn dweud wrthych yn union sut i’w ddefnyddio a rhoi’r cymorth sydd ei angen arnoch chi.

Scroll to Top
Skip to content