Fideograffeg gyda Drôns

Roeddem yn adeiladu ac yn hedfan dronau ymhell cyn iddynt ddod yn offeryn hawdd ei ddefnyddio fel maen’t heddiw.

Os ymwelwch â’n swyddfeydd gallwn ddangos i chi lawer o prosiectau damweiniau, sodro, profi, wedi’u hadeiladu â llaw ac yn eithaf anhygoel.

Pob un wedi’i adeiladu gan ein dwylo teg ein hunain.

Ein hoff un oedd y microkopter – octocopter.

Roeddem yn hedfan ar hyd traffordd segur gyda chamera sony, ac ddaeth un prop i ffwrdd. Yn syth ar ôl hynny, stopiodd un o’r peiriannau eraill weithio. Digwyddod hyn cyn oedd gan dronau beilot awtomatig i helpu dychwelyd i’r llawr. Gyda chanolbwyntio a deheurwydd anhygoel roeddem yn dal i allu glanio’r drôn yn ddiogel heb ddifrod i’r camera na phobl!

Mae 8 injan yn well na 4!

Ffilmiau Creadigol

Ers hynny, mae Fideograffeg gyda Drôns wedi dod yn fwy hygyrch nag erioed.

Mae wedi dod yn un o’r nifer o dechnegau a ddefnyddir yn ehangach gan wneuthurwyr ffilm heddiw.

Gall dronau gynhyrchu delweddau o ansawdd uchel a chynnig persbectif o’r camau na all camerâu tir eu gwneud.

O’i ddefnyddio’n ddoeth, gall fideograffeg drôn helpu i ennyn diddordeb eich cynulleidfa. Bydd ergydion diddorol a chyffrous yn dal eu sylw wrth i chi drosglwyddo’ch neges.

Maent hefyd yn darparu lluniau y gellir eu hailosod dro ar ôl tro ar gyfer marchnata neu gynnwys cyfryngau cymdeithasol.

Arolygon Adeiladau

Gellir defnyddioDrons i arolygu adeiladau, sydd yn arbed ar drafferth a chost gweithlu a sgaffaldiau.

Gallant hefyd osgoi unrhyw anghyfleustra mawr neu risgiau iechyd a diogelwch gan arbed amser ac arian.

Yna gellir anfon y canlyniadau ar unwaith trwy ein ffurflen arolwg bwrpasol ynghyd â lluniau.

Os oes angenddigwyddiad byw, fideo hyrwyddo neu’n monitro traul ar adeiladau, gallwn ni helpu.

Mae gennym y wybodaeth, yr arbenigedd technegol a’r offer arbenigol.

Os oes gennych ddiddordeb mewn defnyddio dronau neu ddim ond eisiau darganfod mwy amdanynt, rhowch alwad i Chris neu Andrew..

Cysylltwch ar 01685 876700 neu galwch heibio i www.tantrwm.co.uk

Scroll to Top
Skip to content