Great Western Railway – Cynllunio, Paratoi, Perfformio

Cefndir

Ym mis Rhagfyr 2019, cymerodd Great Western Railway yr her fwyaf sydd i gwmni trenau – newidiadau sylweddol i’r amserlen. Fel gweithredwr trên, mae newid amserlen (fel yr un ym mis Rhagfyr yn benodol), yn gallu teimlo fel y Gemau Olympaidd. Wnaeth GWR treulio blynyddoedd yn eu cynllunio a dim ond yr un ergyd sydd gan y dîm i lwyddo

Buom yn gweithio’n agos gyda thîm Cyfarthrebu GWR am ddwy flynedd yn y cyfnod cyn y newidiadau. Cynorthwywyd aelodau’r tîm gennym ni, i gyfleu’r hyn oedd ei angen gan bob aelod o staff i sicrhau canlyniadau gwych.

Cynllunio, Paratoi, Perfformio!

Ym mis Hydref, gofynnodd Great Western Railway i Tantrwm i gyflwyno fideo wedi’i animeiddio. Gwnaeth yr animeiddiad sicrhau bod pawb yn gwybod beth i’w ddisgwyl ac yn eu hannog i roi adborth ar unrhyw faterion posib. Roedd hyn yn golygu y gallent ragweld unrhyw beth a allai wneud y trawsnewid yn anodd.

Gan weithio law yn llaw ag adran Cyfarthebu Mewnol GWR, fe wnaethon ni greu ffilm a oedd yn gweddu’n berffaith i’w brandio. Roedd defnyddio deunyddiau digidol ac argraffedig yr oeddent wedi eu ddefnyddio o’r blaen yn golygu bod y ffilm yn gweithio gyda’r strategaeth yn berffaith 

Dangosodd yr animeiddiad sut roedd cyflawni eu nodau yn debyg i gyflawni cynhyrchiad theatr. Fe wnaethon ni ganolbwyntio ar y adrannau wahanol o fewn GWR a’u rhoi yn y senario o gynnal sioe gerdd. Roedd hyn yn dangos yn hawdd sut yr oedd pawb yn hanfodol bwysig wrth sicrhau bod y newidiadau yn llwyddianus.

Trwy weithio gyda GWR ar sawl prosiect animeiddio rydym wedi adeiladu llyfrgell helaeth o ddarluniau a dolenni. Mae tynnu o’r archif hon yn cyflwyno deunyddiau animeiddiedig gwych, mwy gyflym ac yn fwy cost-effeithiol nag erioed.

Mae perthynas hirsefydlog Tantrwm â GWR yn caniatáu i ni ddeall yr heriau sy’n eu hwynebu. Mae hyn yn golygu bod y fideos rydyn ni’n eu creu ar eu cyfer yn cyd-fynd yn berffaith â’u brandio, eu llais corfforaethol a’u hanghenion.

Cliciwch ar ein cylchgrawn gydag awgrymiadau ac awgrymiadau ar y nifer o ffyrdd y gellir defnyddio animeiddio neu rhowch alwad i ni ar 01685 876700.

Scroll to Top
Skip to content