Skiliau nid Friliau – A2 Connect

Skiliau nid Friliau

Bydd 2022 yn gweld newidiadau mawr i’r cwricwlwm yn cael eu haddysgu yn ysgolion Cymru.. Bydd y newid yn canolbwyntio ar greadigrwydd, gan baratoi disgyblion ar gyfer dyfodol lle bydd awtomeiddio diwydiannol yn ddifrodi lot o swyddau.

Fodd bynnag, nag oes llawer o hyder, yn enwedig rhwng athrawon o ysgolion cynradd, i gyflwyno celfyddydau mynegiadol i’r ystafell ddosbarth.

A2 Connect

Yn gyflwyno A2 Connect sefydliad celfyddydau cyfranogol sy’n gweithio gyda Chyngor Celfyddydau Cymru i helpu ysgolion gyda’r cwricwlwm newydd. Mae Tantrwm wedi partneru gydag A2 yn aml yn y gorffennol i greu ffilmiau addysgol ac ysbrydoledig. Roedd yn naturiol y byddent yn troi atom i ddatblygu’r adnoddau hyfforddiant fel gyfres o fideos. Byddai’r adnoddau hyn yn rhoi technegau ac offer ymarferol i athrawon, fel gallent eu defnyddio i ddod â chreadigrwydd i’w ystafelloedd dosbarth.

Gwnaethom gyfanswm o 30 fideo, gyda dogfennau PDF cysylltiedig i’w gefnogi. Rhannwyd y fideos rhwng pump modiwl; Drama/Ddawns, Celf Weledol, Cerddoriaeth a’r Cyfryngau. Roedd creu’r ffilmiau’n ddwyieithog yn golygu gallent fod ar gael mewn fersiynau Saesneg a Chymraeg.

Un o nodau’r prosiect oedd nid yn unig darparu awgrymiadau ymarferol, ond hefyd ysbrydoliaeth. Yn lle gwneud yr holl ffilmiau mewn stiwdio, fe wnaethon ni ffilmio popeth mewn ystafelloedd dosbarth go iawn. Roedd defnyddio athrawon a dosbarthiadau llawn her hwylus, ond rhan bwysig o’r gynhyrchiad. Wnaeth gwneud hwn ddangos i’r gwylwyr fod y gweithgareddau yn gwych i’w defnyddio yn yr ystafell ddosbarth. Bonws ychwanegol oedd gweld cyffro ac ymgysylltiad y disgyblion yn yr ysgolion.

tantrwm-digital-media-wales-video-production-ArtsActive

Roedd A2 yn hapus iawn gyda’r adnoddau creuwn ar eu cyfer ac roeddem ni hefyd.

Mae helpu i hyfforddi athrawon yn ei dro yn addysgu plant sut i feddwl yn greadigol yn hanfodol o bwysig. Mae gan bob plentyn yr hawl i gerddoriaeth a chelf fel rhan o’u profiad ysgol ac mae Tantrwm yn falch o fod yn gwneud ein rhan i helpu.

Scroll to Top
Skip to content