Cyfrandaliadau Cymunedol

Cefndir

Mae cyfranddaliadau cymunedol yn caniatáu i bobl gyffredin wneud pethau gwych. Trwy ddod at ei gilydd i brynu cyfran yn nyfodol rhywbeth y maen nhw’n poeni amdano, gallant gyflawni mwy nag y gall unrhyw un ar ei ben ei hun.

Maent yn ffordd ddiogel a gyfreithiol i grŵp o bobl gronni eu harian ac effeithio gwahaniaeth.

Trwy fuddsoddi yn y gwasanaethau a’r cyfleusterau sydd o bwys iddynt, a thrwy cael gafael ar y ffordd maen nhw’n cael eu rhedeg, mae cymunedau’n ennill ymdeimlad o berchnogaeth ac yn tyfu’n gryfach wrth iddyn nhw weithio gyda’i gilydd i newid eu dyfodol.

Beth yw'r buddion?

  • Mae cyfranddaliadau cymunedol yn ffordd ddelfrydol i gymunedau fuddsoddi mewn mentrau sy’n ateb diben cymunedol.
  • Mae buddsoddwyr yn fodlon o wybod eu bod wedi helpu i drawsnewid eu cymunedau.
  • Mae gan gyfranddalwyr lais democrataidd o ran sut mae eu cynllun yn cael ei redeg.
  • Mae gan bob Buddsoddwr un bleidlais, waeth beth fo’u cyfranddaliad.
  • Mae gan gefnogwyr y potensial i wneud elw ar eu buddsoddiad.
  • Gallai buddsoddwyr fasnachu oriau gwirfoddoli ar y prosiect am gyfranddaliadau.
  • Mae’n helpu i adeiladu cymunedau annibynnol cryf.
  • Mae’n helpu i ariannu prosiectau sydd yn anodd i mewnfuddsoddu’n traddodiadol.

Roedd Canolfan Cydweithredol Cymru eisiau cyfleu’r wybodaeth hon i gynifer o bobl â phosibl a mynd at Tantrwm i greu ffilmiau o amgylch 4 prosiect wahanol. Roedd y rhain yn gofyn am ymweld â phob prosiect ac roeddent yn cynnwys cyfweliadau ag aelodau’r prosiect ochr yn ochr â staff Cydweithredol Cymru.

 The projects were :-

Fe wnaethon ni ffilmio dros ddau ddiwrnod i adrodd y straeon am sut roedd pob un o’r prosiectau wedi elwa o’r cynllun a chreu ffilmiau unigol am bob un, yn ogystal â ffilm drosolwg yn esbonio’r cynllun.

Cysylltwch â ni i weld sut y gall Tantrwm helpu i ddweud eich stori a dangos i’r byd yr hyn y gallwch chi wneud.

Scroll to Top
Skip to content