Gweithio gyda’r Sector Isadeiledd

Isadeiledd yw asgwrn cefn economaidd y Du. Dyma’r ffabrig sy’n ein diffinio fel cenedl ddiwydiannol fodern .

Mae isadeiledd yn cyfeirio at y systemau a’r gwasanaethau sylfaenol sydd eu hangen ar wlad neu sefydliad er mwyn gweithredu’n iawn.

Trwy gydol yr 20 mlynedd diwethaf rydym wedi datblygu bondiau cryf gyda nifer o sefydliadau yn y sector hwn. Ae hyn wedi rhoi mewnwelediad unigryw inni o’r heriau niferus y mae’r sector yn eu hwynebu a datblygu atebion effeithiol.
Dyma ychydig o’r prosiectau ni o’r sector.

Walters Construction

Mae hi bob amser yn hynod foddhaol cydweithredu â thîm lleol sydd wir yn poeni am eu gwaith. Walters yw un o’r cwmnïau peirianneg sifil mwyaf yn y DU. Datblygodd eu tîm iechyd a diogelwch set o ymddygiadau diogel allweddol i gadw eu gweithlu’n ddiogel ar y safle. Roedd angen ffordd gryno a hawdd arnyn nhw i gyfleu’r negeseuon hyn a dewison nhw Tantrwm i wneud hynny.
Fe wnaethon ni ffilmio mewn safleoedd ledled Prydain ac ymgysylltu â gweithlu Walters o safleoedd i swyddfeydd, a ffilmio mewn lleoliadau syfrdanol.

Roedd yn rhaid i ni wneud yr ymddygiadau diogel allweddol yn drosglwyddadwy. Cawsom y nifer fawr o staff gwahanol o safleoedd a swyddfeydd ledled y DU i gyflawni’r ymddygiadau diogel allweddol. Gyrrodd hyn y neges adref bod diogelwch ar y safle i bawb. Cafodd y ffilm dderbyniad da ac mae wedi cael ei henwebu fel ffilm ddiogelwch orau Gwobrau Adeiladu a Pheirianneg 2020.

walters

Leidos

Mae Leidos yn gwmni Fortune 500® sy’n arbenigo mewn technoleg, peirianneg a datrysiadau gwyddonol. Maent yn darparu technolegau arloesol a gwasanaethau o’r radd flaenaf i sectorau llywodraeth, trafnidiaeth, ynni, iechyd ac amddiffynol.

Yn 2019 fe wnaethant gysylltu â ni i helpu i adrodd stori platfform cadwyn gyflenwi newydd arloesol yr oeddent wedi’i ddatblygu. Mae hyn yn cymryd y gorau o fanwerthu ar-lein a’i gyfuno â 50 mlynedd o brofiad o weithio gyda’r fyddin.

Y canlyniad oedd ffilm a oedd yn ddigamsyniol ganddyn nhw. Fe wnaethon ni ferwi natur gymhleth y platfform i fformat y gellir ei dreulio’n gyflym ac yn hawdd ei ddeall. Roedd hyn yn galluogi’r gynulleidfa i weld y buddion y gallai eu cynnig yn haws.

Leidos_Tantrwm_2020

Planetarium Cymru

Un o’r prosiectau mwyaf gweledigaethol i ddod i gymoedd De Cymru yw Planetariwm Cymru. Mae Tantrwm wedi bod yn rhan allweddol o’r prosiect hwn o’r cychwyn cyntaf. Bydd y Planetariwm yn eistedd 350 o bobl a bydd hefyd yn cynnwys cyfleusterau ymchwil o’r radd flaenaf ochr yn ochr â rhith-realiti.

Er mwyn ennill cefnogaeth gan y llywodraeth a chyllidwyr fe wnaethon ni greu cyfres o ffilmiau. Fe wnaethon ni ffilmio cyfweliadau â ffigurau allweddol yn ogystal â gwleidyddion lleol ac athrawon yn dweud pam fod y planetariwm yn syniad da. Rhai o’r cyfranwyr oedd Tim Smit (Pennaeth y Prosiect Eden) ac Al Worden (Gofodwr Apollo) a Lyn Evans (CERN).

I gyd-fynd â’r ffilmiau hyn, gwnaethom hefyd greu animeiddiadau cerdded 3d o’r strwythur, wefan a ffilm sinematig fer.

planetarium_wales_tantrwm_2020

Gwelwch sut y gall Tantrwm eich helpu chi trwy gysylltu a www.tantrwm.co.uk neu roi galwad i Andrew neu Chris ar 01685 876700.

Scroll to Top
Skip to content