Penbwlydd Hapus i Ni!

Penblwydd Hapus i Ni!

Dathlwn ni 20 mlynedd o fusnes wythnos ‘ma!

Trwy gydol yr 20 mlynedd diwethaf rydym wedi gweithio gyda llawer o bobl ysbrydoledig ar brosiectau sy’n newid bywyd yn wirioneddol.
Rydyn ni wedi helpu pob math o sefydliad o elusennau a busnesau bach i brifysgolion ac awdurdodau lleol.

Ond beth yw’r cwestiwn rydyn ni’n ei ofyn fwyaf?

Yn rhyfedd, y gwestiwn yw “pam Tantrwm yw enw y gwmni?”

Pam Tantrwm?

Yn ôl yn 2000 cynhaliodd Andrew, ein MD, gwrs gwneud ffilmiau yng Nghanolfan Celfyddydau Chapter. Chi’n gwybod, ffilm go iawn, splicing, torri, golygu, seliwlos! Wnaeth e mwynhau nid yn unig y broses o wneud ffilmiau ond cyfeillgarwch pobl greadigol eraill a rannodd freuddwyd o wneud ffilmiau.

Cododd nodweddion cyffredin eraill rhyngddynt yn fuan.

EP-South-Wales-Video-Production-Green-Screen

Roeddent i gyd wedi ceisio sicrhau lleoliadau, gwaith, profiad a mewnwelediad i’r BBC neu S4C, ac wedi methu.
‘Roedd pob un ohonom ni’n cael ychydig o tantrwm’ cofiodd Andrew.
Mae’n ddadleuol pa un a oedd y teimlad hwn yn adlewyrchiad cywir o’r diwydiant yng Nghymru yn 2000.
Ar ddiwedd y cwrs creu ffilmiau, gofynnodd Andrew i’r myfyrwyr a hoffent ddod o hyd i ffordd i barhau â’u profiad dysgu ar y cyd a hyrwyddo’r cyfeillgarwch newydd.
Ar ôl ychydig wythnosau o gyfarfodydd rheolaidd, ymgartrefodd y grŵp fel 4 unigolyn a phenderfynu ffurfio cwmni. Fe wnaethant benderfynu ar yr enw ‘Tantrum’ oherwydd yr ddicter a rennir rhyngddynt.

Yn anffodus, roedd yr enw eisoes wedi’i gofrestru yn Nhŷ’r Cwmnïau. Amnewidiwyd yr ‘U’ yn lle ‘W’ a chrewyd Tantrwm!
Yn ddiweddar, dywedwyd wrthym fod ‘Tantrwm’ yn ymadrodd mewn cân werin Gymraeg a rennir ar lafar lle nad yw pobl yn gwybod y geiriau!

Mae Tantrwm wedi tyfu i fod yn gwmni nad yw bellach yn cynhyrchu ffilmiau sydd wedi ennill gwobrau yn unig. Dros ein 20 mlynedd rydym wedi arallgyfeirio ac wedi dod yn arbenigwyr mewn ffrydio byw, llwyfannau dysgu ar-lein, gwefannau, sgriniau dan arweiniad ac animeiddio.

Pwy a ŵyr beth fydd gan yr 20 mlynedd nesaf a ble byddwn ni ar ei ddiwedd.

 

Scroll to Top
Skip to content