Imperial College

Ni fu erioed yn bwysicach i gwrando ar leisiau arbenigol academaidd.

O newid yn yr hinsawdd i ddatblygiad rhyngwladol ac economeg fyd-eang, mae angen mewnwelediad ar y byd. Wrth llywio dadlau gyhoeddus neu’n siapio barn y cyhoedd, mae ein prifysgolion a’n colegau yn hanfodol.

Mae Tantrwm yn gweithio gyda sefydliadau academaidd ledled y DU. Rydyn ni’n eu helpu i gyfleu eu canfyddiadau, codi arian ar gyfer ysgoloriaethau a denu’r myfyrwyr gorau.

Mae gennym berthynas hirdymor gyda’r coleg Imperial College London.

Mae’r Coleg yn cynnal ymchwiliadau fwyaf blaengar yn unrhyw le yn y byd ac yn cynnal gwaith a fydd yn newid y byd. Rydym wedi bod yn ddigon ffodus i weld a dogfennu o lygad y ffynnon y gwaith yma.

Dyma rhai o’r prosiectau sydd wedi helpu i adeiladu a chynnal perthynas hirhoedlog a buddiol i ni a nhw.


GOLWG TECHNEGOL

Rheswm mawr y mae Imperial yn parhau i’n ddewis yw’r gallu i gymryd pynciau pwysfawr a’u gwneud yn hawdd eu treulio.

Gweithiodd Tantrwm gyda’r tîm TechForesight i greu cyfres o fideos. Roedd y fideos yn arddangos rhai o’r prosiectau pwysig sy’n digwydd
yn y Coleg.

Dangoswyd y fideos i lunwyr polisi lefel uchel o’r byd busnes yn Fforwm Economaidd y Byd yn Davos. O ddechnoleg iechyd, i dechnoleg delweddu lloeren, helpodd y fideos hyn i ddechrau sgwrs. Sgwrs am sut y gallwn fynd i’r afael â’r problemau mawr sy’n wynebu’r byd a sut mae’r gwyddonwyr yn Imperial yn gweithio i ddatrys y problemau.

 

GWOBRAU CYN-FYFYRWYR

Un o’r prosiectau olaf y buom yn rhan ohonynt cyn y lockdown oedd Gwobrau Cyn-fyfyrwyr y Coleg. Mae’r gwobrau yn dathlu cyn-fyfyrwyr sy’n arweinwyr rhyfeddol yn eu faes ac wnaeth dangos cyflawniadau rhagorol.

Fe wnaethom sefydlu nifer o gamerâu robotig a oedd yn fyw wedi’u cymysgu gan ein stiwdio rolio mewn-rolio bwrpasol. Mae hyn yn golygu ein bod ni’n dal pob ongl, yn union fel rhaglen deledu fyw. Mae recordio pob camera ar wahân yn golygu y gellir creu golygiadau ar wahân o’r digwyddiad yn ddiweddarach.

Un enillydd oedd Harris Bokhari. Mae Harris yn gyfrifydd sy’n neilltuo ei amser i brosiectau gwirfoddol, sydd wedi ennill nifer o wobrau iddo. Mae e wedi sefydlu dwy elusen ac yn helpu addysgu blant ac oedolion yn ei amser hamdden.

Roedd ei araith dderbyn yn ysbrydoledig ac yn ostyngedig yn gyfartal ac yn canolbwyntio ar bŵer dau air syml. Geiriau y mae llawer ohonom yn eu hanghofio neu’n eu cymryd yn ganiataol, yn enwedig pan fyddwn dan bwysau.

SYLWADAU DATA

Roedd y tîm marchnata Imperial eisiau defnyddio hysbysebion baner fideo fel rhan o ymgyrch eang. Yn anffodus, roedd cyfyngiadau amser a chyllideb yn golygu nad oeddent yn gallu comisiynu unrhyw luniau newydd.

Defnyddiwyd y fideo a grëwyd i wneud rhoi gwybod i’r cyhoedd o’r profiad unigryw a gynigiodd Imperial College.

Cafodd yr hysbysebion baner fideo sylw ar wefannau’r FT, Forbes a’r Economegydd. Fe wnaethon ni hefyd greu fideos cyfryngau cymdeithasol a gafodd eu defnyddio ar Linked In, Facebook a Twitter. Roedd y fideos yn fyr ac yn canolbwyntio ar y negeseuon craidd yr oedd yr adran farchnata yn eisiau. Mae clicio ar rhain yn gysylltiedig â thudalen ar wefan yr Ysgol Fusnes. Esboniodd y dudalen y profiadau yr oedd ar gael ac roedd yn cynnwys mwy o fanylion ar y profiadau dysgu.

VOX POPS

Gall Vox Pops fod yn ffordd hynod effeithiol o gynyddu effaith a chyllideb unrhyw ddigwyddiad i’r eithaf. Mae cael mewnbwn y gynulleidfa a’r siaradwyr yn creu cynnwys cyfryngau cymdeithasol gwych trwy frathiadau sain. Gellir defnyddio Vox pops hefyd mewn fersiwn olygedig o’r digwyddiad yn aml i dynnu sylw at wybodaeth benodol neu bwyntiau’r digwyddiad hwnnw.

Mae’r Coleg Imperial yn defnyddio Vox Pops yn effeithiol, gan gasglu nhw o’r digwyddiadau wnaethon ni ffilmio.

Cysylltwch â ni a darganfod sut y gallwn helpu i ddweud eich stori ar 01685 876700.

Scroll to Top
Skip to content